Henrik Hjelmgren

Henrik Hjelmgren

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag blev färdig barnspecialistsjuksköterska 2012 på Karolinska Institutet och senare registrerad klinisk doktorand på Kvinnor och Barns Hälsa 2015.

Sen 2016 har jag jobbat som universitetssjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, vilket innebär att jag är engagerad i både forskning, klinik och undervisning.

Mitt forskningsområde handlar bland annat om proceduren blodprovstagning på barn med inriktning mot att förebygga misslyckade provtagningar. I den pre-analytiska processen av provtagningen sker dem flesta felen och dessa orsakar onödigt lidande och patientsäkerhetsrisker hos barnen. I mitt doktorandprojekt var docent Björn Nordlund huvudhandledare.

Utöver mitt doktorandprojekt jobbar jag även med flera innovationsprojekt som handlar om att utveckla lösningar som ska kunna användas i kliniknära arbete. Jag har fått medel både från Vinnova och Innovationsfonden. Stickäventyret är en app för barn som ska eller har genomgått något form av stick såsom blodprov, vaccination eller dylikt. Tanken är att genom konceptet gamification ska proceduren avdramatiseras och barnen får information hur proceduren går till på ett roligt och underhållande sätt. Appen Blodprovstavlan är en app för personal som ska ta blodprov på barn. Syftet med appen är att samla all nödvändig evidensbaserad information på ett och samma ställe och på så sätt öka kunskapen hos personalen. Jag har även varit med som forskningsledare i ett projekt som utvärderar sjuksköterskors upplevelser kring att vårda barn med hyperinflammation efter covid-19,(MIS-C). Sen 2023 är jag post-doc i Cecilia Bartholdsson och Eva Broströms forskargrupp neuropediatrik på Kvinnor och Barns Hälsa.

PUBLIKATIONER

Hjelmgren, H., Heintz, E., Ygge, B. M., Andersson, N., & Nordlund, B. (2023). Direct costs of blood drawings with pre-analytical errors in tertiary paediatric hospital care. PLoS One, 18(8), e0290636. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290636

Hjelmgren H, Andersson K, Widegren J, Bergman E, Vermé A, Mördrup K, Öhlander M & Bartholdson C. Multi-inflammatory syndrome in children (MIS-C) associated with COVID-19: A nursing perspective experience report from a high-income tertiary paediatric hospital context. Pediatr Rheumatol Online J. 2023 Jan 18;21(1):5. doi: 10.1186/s12969-023-00786-y. PMID: 36653842; PMCID: PMC9845810.

Hjelmgren H, Ygge B-M, Nordlund B & Andersson N. Nurses’ experiences of blood sample collection from children: a qualitative study from Swedish paediatric hospital care. BMC Nurs. 2022 Mar 15;21(1):62. doi: 10.1186/s12912-022-00840-2. PMID: 35292007.

Hjelmgren H, Nilsson A, Myrberg I-H, Andersson N, Ygge B-M & Nordlund B. Capillary blood sampling increases the risk of preanalytical errors in pediatric hospital care: Observational clinical study. J Spec Pediatr Nurs. 2021 Oct;26(4):e12337. doi: 10.1111/jspn.12337. Epub 2021 May 7. PMID: 33960595.

Hjelmgren H, Nilsson A, Andersson, N, Ritzmo C, Ygge B-M & Nordlund B. Retrospective study showed that blood sampling errors risked children’s wellbeing and safety in a  Swedish paediatric tertiary care. Acta Paediatr. 2019 Mar;108(3):522-528. doi: 10.1111/apa.14528. Epub 2018 Aug 31. PMID: 30069917.

Thesis:

"Pre-analytical errors in blood sampling procedures in paediatric hospital care"

URI: http://hdl.handle.net/10616/47834

Institution: Karolinska Institutet

Supervisor: Nordlund, Björn Co-supervisor: Nilsson, Anna; Andersson, Nina; Ygge, Britt-Marie

Issue date: 2022-01-14 Publication year: 2022 ISBN: 978-91-8016-485-6