Forskningsbeskrivning

Överläkare

Docent vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Forskningsprojekt

  • Kliniska och epidemiologiska studier av medfödd binjurehyperplasi (Congenital Adrenal Hyperplasia, CAH)
  • Kliniska och epidemiologiska studier av CYP21A2 variantbärarskap
  • Kliniska och epidemiologiska studier av benigna och maligna binjuretumörer
  • Kliniska och epidemiologiska studier av tyroideasjukdomar
  • Epidemiologiska studier av hyponatremi
  • Kliniska och epidemiologiska studier av dysmagnesemi
  • Kliniska och epidemiologiska studier av diabetes
  • Kliniska studier av neuroendokrina tumörer (NET)
  • Övriga kliniska och epidemiologiska studier