Skip to main content
henrik_odman_web.jpg

Henrik Ödman

Ekonomichef

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Ekonomichef på institutionen för Komparativ medicin.

Tidigare har jag arbetat med finansiella styrmodeller på funktionen för strategisk planering och innan dess som ekonom och systemansvarig för våra ekonomisystem på ekonomiavdelningen.

Utbildning

Jag är civilekonom med inriktning på ekonomisk analys med examen från Lund. Jag har även studerat teoretisk filosofi i Lund och på MBA programmet i Aten.

Loading bibliometrics...