001_henna_hasson_d805087-1.jpg

Henna Hasson

Adjungerad professor

Om mig

Jag är professor i implementeringsvetenskap med fokus på genomförande och utvärdering av förändringar inom vård och omsorg. Särskilt är jag intresserad av produktion och användning av vetenskaplig kunskap, evidens. Jag är också chef för Enheten för Implementering och Utvärdering vid Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, SLSO, Stockholms läns landsting och för Medical Management Centrum vid Institutionen LIME.

Ett urval av svenskspråkiga publikationer (på engelska - se Publikationer nedan)

Användbar evidens - om följsamhet och anpassningar, Natur och Kultur, 2017

Bäck A, Gärdegård A, von Thiele Schwarz U, Hasson H (2015) Förutsättningar för att etablera en evidensbaserad praktik i socialtjänsten En intervjustudie med chefer inom socialtjänsten. Socialstyrelsen.

Edberg A-K, Törnquist A, Hasson H (2014) Sjuksköterskans roll som ledare inom kommunal vård och omsorg i "Omvårdnadens grunder". Studentlitteratur

von Thiele Schwarz S, Stenfors-Hayes T, Augustsson H, Hasson H (2013) Kan lean vara hälsofrämjande? Kaizen som utgångspunkt för hälsopromotion i "Japanska Produktionssystem och Lean Production” (Sederblad P) Liber

Mosson R, von Thiele Schwarz U, Hasson H (2013) Första linjens chefers behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd. Socialstyrelsen.