Skip to main content
_dsc7885_copy.jpg

Helena Nordenstedt

Projektsamordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Forskarassistent

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Helenas avhandling behandlade riskfaktorer för gastroesofageal reflux. Efter disputationen gick hon över till att studera riskfaktorer för cancer i matstrupe, magsäck och lever, den sistnämnda i ett globalt perspektiv. Sedan 2013 studerar hon nu bl.a. ökningen av icke-smittsamma sjukdomar i låginkomstländer som Uganda, men också vad som påverkar inställningen till bistånd hos folk i givarländer. I och med det enorma ebolautbrottet i Västafrika är hon nu också involverad i flera forskningsprojekt om ebola.

Forskningsområde: Ebola (klinisk handläggning, epidemiologi, påverkan på övrig icke-ebolarelaterad sjukvård) Global hälsa, Kroniska sjukdomar i låginkomstländer, Inställning til hälsobistånd

Utbildning

Helena Nordenstedt tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet 2007. Samma år försvarade hon sin doktorsavhandling i kirurgi/epidemiologi om etiologi till gastroesofageal refluxsjukdom (halsbränna och sura uppstötningar) med Professor Jesper Lagergren som handledare. Efter AT tillbringade hon sex månader under 2009-2010 vid Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA som postdoktor under handledning av professor Hashem El-Serag.

Under 2012 arbetade hon som läkare på ett litet sjukhus i östra Kongo för Läkare utan gränser och ändrade därefter inriktning såväl kliniskt som forskningsmässigt. Hon arbetar för närvarande med Professor Anna Mia Ekström som forskarassistent i Global hälsa på Institutionen för folkhälsovetenskap. Tillsammans är de ansvariga för den valbara kursen i Global hälsa som ges två gånger per år vid KI. Sedan 2016 är hon specialist i internmedicin och arbetar halvtid kliniskt vid Medicinkliniken på Danderyds sjukhus.

Under oktober-november 2014 arbetade hon som läkare på en ebolaklinik i Liberia, och i augusti 2015 på en ebolaklinik i Guinea, båda gångerna för Läkare utan gränser.

Loading bibliometrics...