_dsc7885_copy.jpg

Helena Nordenstedt

Projektsamordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Läkare (internmedicinare), docent och lärare i global hälsa.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Min avhandling behandlade riskfaktorer för gastroesofageal reflux (halsbränna och sura uppstötningar). Efter disputationen studerade jag i några år riskfaktorer för cancer i matstrupe, magsäck och lever, men sedan  2013 har jag bytt forskningsområde till global hälsa. I och med det stora ebolautbrottet i Västafrika där jag arbetade kliniskt för Läkare utan gränser i Liberia och Guinea är jag nu involverad i flera forskningsprojekt om ebola. I min roll som forskningschef på Stiftelsen Gapminder studerar vi också hur folks missuppfattningar kring det nya coronaviruset, Covid-19, hänger ihop med folks beteende, särskilt förebyggande beteende som att tvätta händer.

Forskningsområde: Ebola (klinisk handläggning, epidemiologi, påverkan på övrig icke-ebolarelaterad sjukvård, missuppfattningar) Global hälsa, Kroniska sjukdomar i låginkomstländer, särskilt hjärtkärlsjukdom hos personer som lever med HIV i Uganda. 

Utbildning

Läkarexamen vid Karolinska Institutet 2007. Disputation vid Karolinska Institutet 2007 om orsaker till gastroesofageal refluxsjukdom (halsbränna och sura uppstötningar) med Professor Jesper Lagergren som handledare. Efter allmäntjänstgöring tillbringade jag sex månader under 2009-2010 vid Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA som postdoktor under handledning av professor Hashem El-Serag.

Under 2012 arbetade jag som läkare på ett litet sjukhus i östra Kongo för Läkare utan gränser och ändrade därefter inriktning såväl kliniskt som forskningsmässigt. Jag är nu tillsammans med Professor Anna Mia Ekström ansvarig för den valbara kursen i Global hälsa som ges två gånger per år vid KI. Sedan 2016 är jag specialist i internmedicin, men jag arbetar nu utöver min tid på KI halvtid som forskningschef på Stiftelsen Gapminder.

Under oktober-november 2014 arbetade jag som läkare på en ebolaklinik i Liberia, och i augusti 2015 på en ebolaklinik i Guinea, båda gångerna för Läkare utan gränser.

Loading bibliometrics...