Om mig

Jag är kommunikatör på enheten UVA - Utbildningskommunikation, vägledning och alumnrelationer och arbetar med nationell studentrekrytering. Jag arbetar med våra rekryterande sidor på utbildning.ki.se, med digital annonsering, studentambassadörer/digitala ambassadörer med mera.