_dsc7885_copy.jpg

Helena Nordenstedt

Projektsamordnare

Om mig

Läkare (internmedicinare), docent och lärare i global hälsa.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Min avhandling behandlade riskfaktorer för gastroesofageal reflux (halsbränna och sura uppstötningar). Efter disputationen studerade jag i några år riskfaktorer för cancer i matstrupe, magsäck och lever, men sedan  2013 har jag bytt forskningsområde till global hälsa. Jag strävar efter att använda samma epidemiologiska rigorösa metoder även inom global hälsa, där bristande datakvalitet är det största hindret. I och med det stora ebolautbrottet i Västafrika där jag arbetade kliniskt för Läkare utan gränser i Liberia och Guinea är jag nu involverad i flera forskningsprojekt om ebola. I min roll som forskningschef på Stiftelsen Gapminder studerar vi också missuppfattningar kring det nya coronaviruset, Covid-19. 

Forskningsområde: Ebola (klinisk handläggning, epidemiologi, påverkan på övrig icke-ebolarelaterad sjukvård, missuppfattningar) global hälsa, prevention av kroniska sjukdomar (NCDs) i låginkomstländer, särskilt hjärtkärlsjukdom hos personer som lever med HIV i Uganda. 

Pedagogiska meriter

Ansvarig för den valbara interprofessionalla kursen i global hälsa som ges två gånger per år vid KI (sedan 2013)

Ansvarig för kursen i icke-smittsamma sjukdomar (NCDs) under masterprogrammet i global hälsa (sedan 2016)

Ansvarig för KI:s MOOC (massive open online course) i global hälsa 2016 på plattformen EdX, med 20 000 registrerade deltagare.

 

Utbildning

Läkarexamen vid Karolinska Institutet 2007. Disputation vid Karolinska Institutet 2007 om orsaker till gastroesofageal refluxsjukdom (halsbränna och sura uppstötningar) med Professor Jesper Lagergren som handledare. Efter allmäntjänstgöring tillbringade jag sex månader under 2009-2010 vid Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA som postdoktor under handledning av professor Hashem El-Serag.

 

Loading bibliometrics...