Bild på Helena Nordenstedt, kvinna med kort mörkt hår och glasögon

Helena Nordenstedt

Senior forskare

Läkare, docent och lärare i global hälsa med breda forskningsintressen. Expertkoordinator på Centrum för hälsokriser.

Om mig

Jag är docent och lärare i global hälsa med breda forskningsintressen. Jag har även ett uppdrag som expertkoordinator på KI:s Centrum för hälsokriser inom området hälsosystemsresiliens. Mina forskningsprojekt sträcker sig från att lära sig från erfarenheterna från infektiösa sjukdomsutbrott för att förhindra nya utbrott till icke-smittsamma sjukdomar, särskilt hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, med fokus på låginkomstländer. 

- Specialistläkare internmedicin (Danderyds sjukhus, 2016)

- Docent global hälsa KI (2020)

- Senior rådgivare och tidigare forskningschef för stitelsen Gapminder. Gapminder startades av Professor Hans Rosling, hans son Ola Rosling och svärdotter Anna Rönnlund Rosling i syftet: "Bekämpa förödande okunskap med en faktabaserad världsbild som alla kan förstå". 

- Läkare och tidigare styrelsemedlem för Läkare utan gränser. Arbetat på projekt i Demokratiska republiken Kongo, Liberia och Guinea under det stora ebolautbrottet 2014-15.

#biggerpicture #systemsthinking #Ebola #NCDs #capacitybuilding

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Min avhandling behandlade riskfaktorer för gastroesofageal reflux (halsbränna och sura uppstötningar). Efter disputationen studerade jag i några år riskfaktorer för cancer i matstrupe, magsäck och lever, men sedan  2013 har jag bytt forskningsområde till global hälsa. Jag strävar efter att använda samma epidemiologiska rigorösa metoder även inom global hälsa, där bristande datakvalitet är det största hindret. I och med det stora ebolautbrottet i Västafrika där jag arbetade kliniskt för Läkare utan gränser i Liberia och Guinea är jag nu involverad i flera forskningsprojekt om ebola. 

Forskningsområde: Ebola (klinisk handläggning, epidemiologi, påverkan på övrig icke-ebolarelaterad sjukvård, missuppfattningar) global hälsa, prevention av kroniska sjukdomar (NCDs) i låginkomstländer, särskilt hjärtkärlsjukdom hos personer som lever med HIV i Uganda. 

Pedagogiska meriter

Ansvarig för den valbara interprofessionalla kursen i global hälsa som ges två gånger per år vid KI (sedan 2013)

Ansvarig för kursen i icke-smittsamma sjukdomar (NCDs) under masterprogrammet i global hälsa (sedan 2016)

Ansvarig för KI:s MOOC (massive open online course) i global hälsa 2016 på plattformen EdX, med 20 000 registrerade deltagare.

 

Utbildning

Läkarexamen vid Karolinska Institutet 2007. Disputation vid Karolinska Institutet 2007 om orsaker till gastroesofageal refluxsjukdom med Professor Jesper Lagergren som handledare. Efter allmäntjänstgöring, gjorde jag en postdoc 2009-2010 vid Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA  under handledning av professor Hashem El-Serag.

 

Akademiska priser och utmärkelser

SIGHT Fellowship 2017-2019 - Global Health Leadership Program