helena_kopp_kallner.jpg

Helena Kopp Kallner

Lektor/överläkare

Om mig

Jag är lektor och docent på Karolinska Institutet och överläkare på Kvinnokliniken på Danderyds Sjukhus. Jag är ansvarig för den kliniska prövningsenheten och forskargruppsledare för forskargruppen på Kvinnokliniken.

Min forskning berör främst antikonception och abort samt myom och jag är huvudprövare för flera akademiska och sponsrade studier inom dessa områden. Forskningsmetoderna spänner från translationell forskning till kliniska studier och registerforskning.

Jag är ordförande för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologis arbets- och referensgrupp för familjeplanering och ordförande för European Society of contraception and reproductive health. Jag anlitas ofta som föreläsare inom abort, antikonception och behandling av myom.