Om mig

Helena J. Rolandsdotter är barnläkare och överläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhusets enhet för pediatrisk gastroenterologi och nutrition. Forskningen bedrivs på KI SÖS, Institutionen för klinisk forskning och utbildning.

Forskningsbeskrivning

Min kliniska vardag ägnas till stor del barn och ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), vilka ofta behöver många sjukvårdsinsatser och avancerade behandlingar av olika typer, tex. kostbehandlingar, läkemedel och kirurgi.

Det finns många kunskapsluckor vad gäller både etiologi och behandling vid IBD. Vilken är den inflammationsdämpande mekanismen vid kostbehandling av Crohn's sjukdom? Vilken koppling finns det mellan den IBD-sjukes tarmflora och immunologiska profil? Kan kostbehandlingar användas även till patienter med ulcerös kolit? Kan kostbehandling förändra tarmfloran?

I min grupps translationella studier arbetar vid med dessa frågor, där vi bland annat undersöker kliniska utfall av nya kostbehandlingar vid IBD, samt om och hur mikrobiomet och immunologiska utfall, med fokus på innata lymfocyter, förändras i tarmslemhinnan före och efter behandling. Målet med forskningen är att förbättra livskvalitén för barn- och ungdomar med IBD, och på sikt kan behandlingsrekommendationerna komma att ändras om vi visar att och hur nya kostbehandlingar fungerar som remissions-behandlingar mot IBD.

Pedagogiska meriter

Kursledningen/kursansvarig för den av socialstyrelsen givna SK-kurs i pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition 2013-2019

Jag arbetar med handledning, seminarieverksamhet och föreläsningar för eleverna på läkarprogrammet, Karolinska Institutet.

Flitigt anlitad föreläsare på nationella kurser om pediatrisk gastroenterologi.

 

Utbildning

Läkarutbildning, Karolinska Institutet 1998

Legitimerad Läkare 2001.

Specialist, pediatrik 2010.

PhD, pediatrik, Karolinska Institutet 2017