Helena Hybbinette

Helena Hybbinette

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag tog logopedexamen 2009 vid Uppsala universitet. Sedan oktober 2015 är jag doktorand vid Institutionen för Klinisk vetenskap, Intervention och Teknologi, Enheten för Logopedi, Karolinska Institutet. Mitt huvudsakliga intresseområde är förvärvade tal- och språkstörningar hos vuxna. Bredvid mina studier arbetar jag som logoped vid Rehabiliterings-medicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus.

Mina doktorandstudier är riktade mot talapraxi. Talapraxi är en neurologisk motorikstörning som drabbar planeringen och/eller programmeringen av talet. Ett av syftena med projektet är att fastställa förekomsten av talapraxi i en oselekterad grupp patienter med förvärvad hjärnskada i subakut fas efter insjuknande och om tillståndet kan avgränsas mot andra tal- och språkstörningar. Andra syften med doktorandprojektet är att undersöka om nedsättningarna vid talapraxi är associerade med ett specifikt mönster av hjärnskada och att försöka identifiera neurala korrelat för återhämtning från talapraxi efter stroke. Projektet kommer även studera om störningarna vid talapraxi kan kopplas till en central, modalitetsoberoende programmeringsnedsättning.

Utbildning

Undervisningsområde

Jag deltar inom utbildningen på Logopedprogrammet vid KI, både som handledare i verksamhetsintegrerat lärande och som föreläsare inom kursen Tal- och språkstörningar hos vuxna. Mitt specifika undervisningsområde är symtombeskrivning, diagnostik samt behandling av talapraxi efter en förvärvad hjärnskada. Jag föreläser även inom området kommunikationsnedsättningar efter en förvärvad hjärnskada på bland annat fysioterapeutprogrammet vid KI samt på internutbildningar vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus.