Helena Hybbinette

Helena Hybbinette

Adjungerad adjunkt

Om mig

Logopedexamen vid Uppsala Universitet 2009. Disputerade vid Karolinska Institutet i mars 2022 med avhandlingen "Diagnosis and recovery patterns in patients with apraxia of speech after stroke”.

Främsta intresseområde är tal- och språkstörningar efter förvärvad hjärnskada. Vid sidan av anknytningen till KI anställd som logoped vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetssjukhuset Danderyds Sjukhus, där verksam som rehab-vårdutvecklare samt med kliniskt arbete.

Utbildning