Om mig

Jag är doktorand vid sektionen för arbetsterapi vid Karolinska Institutet. Jag har en bakgrund som designer och är utbildad vid Lunds Tekniska Högskola och Parsons the New School for Design i New York.

Forskningsbeskrivning

Min forskning berör frågor kring materialitet på vård– och omsorgsboenden och vid vård i livets slutskede. Jag är särskilt intresserad av hur visuella metoder kan användas för att utforska och belysa frågor kring materialitet i dessa sammanhang.

 

Loading bibliometrics...