Om mig

Jag är postdoktor i forskargruppen "Everyday Matters" vid sektionen för arbetsterapi vid Karolinska Institutet. Jag har en bakgrund som designer och är utbildad vid Lunds Tekniska Högskola och Parsons the New School for Design i New York.

Forskningsbeskrivning

Min forskning berör frågor kring materialitet på vård– och omsorgsboenden och vid vård i livets slutskede. Jag är särskilt intresserad av hur visuella metoder kan användas för att utforska och belysa frågor kring materialitet i dessa sammanhang.