Forskningsbeskrivning

Receptor-medierad toxicitet, prevention och hälsoriskbedömning

Min forskning resulterar i data, som används i det nationella och internationella riskbedömningsarbetet kring persistenta organiska miljöföroreningar och andra hälsofarliga kemikalier. Studierna syftar till att klargöra molekylära verkningsmekanismer, identifiera kritiska effekter och effektnivåer, samt att fastlägga för människor säkra exponeringsnivåer. Sådan kunskap behövs för att kunna utveckla specifika och känsliga effekt- och exponeringsmarkörer; kunskap som i sin tur behövs för att bättre kunna fastlägga orsakssamband i humana studier, samt för att kunna utveckla de specifika och känsliga testmetoder, som behövs inom den hälsobaserade kemikaliekontrollen.

Den experimentella forskningen är inriktad på receptor-medierad toxicitet med fokus på störningar i hormonella och metabola system. Sedan lång tid har jag ett särskilt intresse då det gäller retinoidsystemets känslighet för toxicitet medierad via Ah-receptorn. Sjukdomsbilder, som är relevanta för min forskning, inkluderar anomalier i benvävnad och kärl, cancer, fertilitetsproblem, beteendepåverkan samt olika typer av metabola sjukdomar. Just nu använder jag mig av olika modellsystem för att klargöra hur olika typer av kemikalier påverkar benvävnadens utveckling och homeostas.

Finansiering

  • EU DG RES
  • EU DG SANCO
  • FORMAS
  • Naturvårdsverket

Fem utvalda publikationer

Beronius A, Rudén C, Hanberg A, Håkansson H (2009)

Health risk assessment procedures for endocrine disrupting compounds within different regulatory frameworks in the European Union

Reg Tox Pharmacol. DOI: 10.1016/j.yrtph.2009.05.019

 

Beronius A, Rudén C, Håkansson H, Hanberg A (2009)

Risk to all or none? - A comparative analysis of controversies in the health risk assessment of Bisphenol A

Reproductive Toxicology (accepted)

 

Carpi D, Korkalainen M, Airoldi L, Fanelli R, Hakansson H, Muhonen V, Tuukkanen J, Viluksela M, Pastorelli R (2009)

Dioxin-sensitive proteins in differentiating osteoblasts: effects on bone formation in vitro

Toxicological Sciences, 108, 330-343.

 

Schuchardt JP, Wahlström D, Rüegg J, Giese N, Stefan M, Hopf H, Pongratz I, Håkansson H, Eichele G, Pettersson K, Nau H (2009)

The endogenous retinoid metabolite S-4-oxo-9-cis-13,14-dihydro-retinoic acid activates retinoic acid receptor signalling both in vitro and in vivo

FEBS J, 276, 3043-3059.

 

Van der Ven LT, Van de Kuil T, Leonards PEG, Slob W, Lilienthal H, Litens S, Herlin M, Håkansson H, Canton RF, Van den Berg M, Visser TJ, van Loveren H, Vos JG, Piersma AH (2009)

Endocrine effects of hexabromocyclododecane (HBCD) in a one-generation reproduction study in Wistar rats

Toxicology Letters, 185, 51-62.