Profile photo of Hedvig Glans, a woman with curly red hair and glasses

Hedvig Glans

Anknuten till Forskning

Organisation:

Specialist i infektionssjukdomar, anknuten till forskning på Institutionen för Medicin Solna, och expertkoordinator på Centrum för hälsokriser

Om mig

Jag är anknuten till forskning vid Institutionen för medicin Solna på KI. Dessutom har jag ett uppdrag som expertkoordinator inom utbrottsberedskap och respons på Centrum för hälsokriser. Utanför KI arbetar jag som specialist i infektionssjukdomar och sektionschef för slutenvården Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, där både infektionsavdelningar och konsultverksamhet ingår. 

Tidigare har jag bland annat arbetat som medicinsk expert inom infektionssjukdomar på Socialstyrelsen och som infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsintresse ligger inom fältet infektionssjukdomar, och hantering och behandling av väldigt smittsamma sjukdomar och utbrott. Parasitsjukdomen leishmaniasis är ett av mina särskilt stora forskningsintresse. Kutan leishmaniasis var ämnet för min doktorsavhandling. 

Utbildning

  • Doktorerad, Medicin, Karolinska Institutet
  • Läkarexamen, Uppsala universitet