hassan_abolhassani_2.jpg

Hassan Abolhassani

Biträdande lektor

Om mig

Akademisk Rank: MD, MPH, PhD


Nuvarande position: Biträdande Lektor i Klinisk Immunologi

Avdelningen för immunologi vid institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik, Karolinska Institutet 

Ledarskapsmedlem i KI Junior Faculty vid Karolinska Institutet
Styrkommittén för KI Junior Faculty vid Karolinska Institutet, ledare för fokusgruppen för kommunikation


Adress: Institutionen för Biokemi och Biofysik, Biomedicum, Solnavägen 9, Plan 9D, 17165 Stockholm, Sverige

Forskningsbeskrivning

Målet med vår kliniska forskning är att undersöka patogenesen av primär antikroppsbrist och de involverade immunvägarna som kan hjälpa läkare och immunologer att förstå gener med för närvarande okända funktioner som bidrar till att bestämma det terapeutiska tillvägagångssättet för patienterna. Molekylär diagnos kommer också att hjälpa alla familjemedlemmar av patienten med hjälp av bärare detektering och preimplantationstest i samband med in vitro fertilisering. Dessutom krävs genetisk analys för bekräftelse av diagnos och etablering av arvsmönstret. Denna information är inte bara en guide för ett beslut om abort, men det kan användas för långsiktig planering, såsom benmärgstransplantation hos barnet vid födseln. Resultatet av denna genetiska testning kan omfatta screening av nyfödda i utvalda familjer eller etniska grupper.

Pedagogiska meriter

SUBJECT AREA KOMPETENCE OCH LÖPANDE LÄRNINGSAKTIVITET

Grundläggande immunologi och klinisk immunologi

Vetenskapsteori

Hantering av sjukdoms- och hälsovårdsorganisationer

Biostatistik och bioinformatik

Metoder för forskning, epidemiologi, avancerad statistik

Nationella registerhantering

 

UNDERSÖKNING I FÖRVÄRD OCH LÄKEMEDEL OCH FÖR HÄLSAHANDLINGSPRAKTISÖRER

Tillvägagångssätt för återkommande infektioner

Pediatriska och vuxna primära immunbriststörningar

Intravenös och subkutan immunoglobulin ersättningsterapi

Familjekommunikation och genetisk rådgivning

 

ALUMNI

Huvudhandledare (Fatemeh Akbari, MD, TUMS) (Saleh Ghyasi, MD, TUMS) (Ghazal Sadri, MD, TUMS) (Bamdad Sadeqi, MD, TUMS) (Daan van Beek, MSc, KI) (Nilahazra Khoirunnisa, MSc, KI) (Jelena Tolic, BSc, KI) (Agnes Vyöni, BSc, KI) (Sude Tınaz, Erasmus BSc, KI) (Jason Krogh-Pedersen, BSc, KI) (Mohammad Biglari, PhD, TUMS) (Na Lu, PhD internship, KI) (Henrik Lindström, BSc, KI) (Shifan Ding, MSc, Wageningen University).

Medhandledare (Babak Mirminachi, MD, TUMS) (Bobak Moazzemi, MD, TUMS) (Mohammadreza Shaghaghi, MD, TUMS) (Mohsen Afarideh, MD, TUMS) (Alireza Ghajar, MD, TUMS) (Shervin Shahinpour, MD, TUMS ) (Parisa Amirifar, PhD, TUMS) (Zahra Hamidi, MSc, TUMS) (Fathemeh Babaha, MSc, TUMS) (Tannaz Moeinishad, MSc, TUMS) (Fereshteh Salami, MSc, TUMS) (Samaneh Delavari, MSc, TUMS) ( Gholamreza Azizi, PhD, TUMS) (Yaser Bagheri, PhD, TUMS) (Farzaneh Tofighi, PhD, TUMS) (Davud Amirkasahani, Pediatric specialists, TUMS) (Alireza Allahverdi, Pediatric specialist, TUMS) (Mahmoud Tavassoli, Pediatric specialists, TUMS) (Behzad Gharib, pediatriska specialister, TUMS) (Habib Soheili, kliniska immunologspecialister, TUMS) (Mahmoud Tavassoli, kliniska immunologspecialister, TUMS) (Saeed Bazregari, kliniska immunologspecialister, TUMS).

Utbildning

2000-2003: Matematiskt Diplom, Mofid High School, Teheran, Iran


2003-2004: Biologi & Experimental Science Diploma, Sama High School, Teheran, Iran


2004-2012: Läkare i medicin (MD), Institutionen för medicin, Tehran University of Medical Sciences, Teheran, Iran


2008-2012: Civilingenjörshögskolan (MPH), Hälsohögskolan, Tehran University of Medical Sciences, Teheran, Iran


2012-2013: Master of Philosophy (MPhil), Forskningstillbehör till Teheran University of Medical Sciences, Teheran, Iran

2014-2018: Filosofie doktor i klinisk immunologi (PhD), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2018-2020: Postdocstipendium i klinisk immunologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

 

Akademiska priser och utmärkelser

2009: Distinctive Young Researcher, Teheran University of Medical Sciences, Teheran, Iran

2012: Distinctive Research för MD-MPH-avhandling på 13: e Avicenna-festivalerna, Teheran, Iran

2012: Den tredje rankningen av den bästa artikeln i grundläggande vetenskaper vid festivalen för National Academy of Medical Sciences, Teheran, Iran

2013: Distinctive Elite Medical Doctoral Student (MD) i Iran, Teheran, Iran

2013: Paramount Young Scientists of the country in Medical Sciences, Teheran, Iran

2014: Den 1: a rankningen av den bästa forskaren och bästa omfattande studenten i den första studentavicefestivalen, Teheran, Iran

2014: Den 1: a rankningen av National Best Young Researcher i Razi Research Festival, Teheran, Iran

2015: Distinkt Elite-doktorand i Iran, Teheran, Iran

2018: Topp 10 doktorsavhandling i Karolinska Institutets historia, Stockholm, Sverige

2019: Benämning som framstående gästprofessor vid Teheran University of Medical Sciences inom området primär immunbrist

2020: Teamledare för immunogenetik och immunterapi, Avdelningen för klinisk immunologi vid Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

2019-nu: De tre bästa kliniska immunologerna i Sverige, Essential Science Indicators (ESI, https://clarivate.com)

2021: Anna-Greta Crafoords prize för reumatologisk forskning

2021: USERN LAUREATES 2021 in Medical Sciences vald av Nobelpristagare och 1 % topp vetenskapsmän.

2022: Benämning som framstående gästprofessor vid Shahid Beheshti University of Medical Sciences inom området primär immunbrist

2022: Prof. Isil Berat Barlan Award i primära immunbristsjukdomar, Turkish Society of Immunology

2015-nu: Första anständighet för både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) angående ”antal citat”, baserat på bibliometrics.ki.se-analys

2015-nu: Första anständighet för både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) angående ”aggregerade journaleffektfaktorer” baserat på bibliometrics.ki.se-analys

2015-nu: Första anständighet för både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) angående ”antal publikationer” baserat på bibliometrics.ki.se-analys

2016-nu: Första anständighet för både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) angående ”världens mest citerade publikationer (räkna topp 5%)” baserat på bibliometrics.ki.se-analys

2020-nu: Första anständighet för både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) angående ”genomsnittlig journalpåverkan för topppublikationer” baserat på bibliometrics.ki.se-analys

2020-nu: Första anständighet för både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) angående ”citeringsmedelvärde för topp publikationer” baserat på bibliometrics.ki.se-analys

2022-nu: Första anständighet för både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) angående ”Fältnormaliserad citeringspoäng” baserat på bibliometrics.ki.se-analys

2020-nu: Rankad bland de bästa världsexperterna inom följande medicinska ämnen baserat på Expertscape: Primary Immunodeficiency Diseases,  Common Variable ImmunodeficiencyDysgammaglobulinemiaAgammaglobulinemia, Hyper-IgM ImmunodeficiencyIgA DeficiencySevere Combined ImmunodeficiencyDNA Repair-DeficiencyImmunologic SyndromesLymphoproliferative DisordersIntravenous ImmunoglobulinsInborn Genetic DiseasesAtaxia Telangiectasia, Hyper IgE syndrome, Immune System Diseases, Genetic diseasesCOVID-19.

2018-nu: Hedrad som 1% högt citerade vetenskapliga forskare inom området immunologi, viktiga vetenskapliga indikatorer (ESI, https://clarivate.com)

2020-nu: Världens topp 2 % citerade forskare baserat på Stanford Universitys ranking och Scopus/Elsevier-databas, som väljer ut 200 000 forskare från mer än 10 miljoner forskare (sedan 1788 till nu) med 22 vetenskapliga områden och 176 delområden beaktade.

 

BIDRAG

International Congress of Immunology (2010), European Society for Immunodeficiencies (2012), Primär immunbrist organisationen (PIO, 2014), Karolinska University Hospital Huddinge (2017), European Society of Human Genetics Conference (ESHG, 2017), Alex and Eva Wallström Foundation (2017), Ruth and Richard Julin Foundation (2017), ìShizu Matsumuraîs Donation (2017), Marcus Borgströms Foundation (2018), Jonas Söderquist scholarship (2018), Åke Wibergs stiftelse (2019) KI Research Foundation Grants 2020-2021 (2020) Jeffrey Modell Diagnostic and Research Center (2020) Crafoord foundation (2021) Universal Scientific Education and Research Network (USERN,2021)Jeffrey Modell Diagnostic and Research Center (2021) Mary Beves stiftelse (2023)