Om mig

Harriet Wallberg är professor i fysiologi och var åren 2004-2012 rektor för Karolinska Institutet.

Harriet Wallberg tog sin läkarexamen och doktorsexamen vid Karolinska Institutet. År 1998 utnämndes hon till professor i fysiologi och 1999-2001 tjänstgjorde hon som dekanus för forskning. Hon har varit huvudsekreterare i ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet och även universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet.

Sedan 2004 är hon medlem i det Tokyo-baserade, internationella Science and Technology in Society Forum (STS). Hon har varit medlem i det internationella vetenskapliga rådet för regeringen i Singapore, medlem av forskningsberedningen för den danska regeringen, medlem av det centrala beslutsfattande organet, senaten, för Max Planck Society samt ordförande för Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).Hon har också deltagit som medlem i det svenska forskningspolitiska rådet och globaliseringsrådet. Hon har tidigare utsetts av regeringen att leda svenska delegationer till FN och att representera Sverige i styrelsen för European Science Foundation och WHO: s International Agency for Research on Cancer.

Harriet Wallberg är hedersdoktor vid flera internationella universitet samt har av den japanska regeringen utsetts till mottagare av Uppgående solens orden, guld- och silverstjärna. Under 2008 blev Harriet Wallberg hedrad med HM Konungens medalj för sina framstående insatser inom medicinsk utbildning och forskning. Hon är också medlem i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, som varje år utser mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Loading bibliometrics...