Hans G. Ringertz MD, PhD, FACR(HON), FRCR(HON), F.F.R.RCSI

Hans Ringertz

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Professor emeritus i radiologi

Professor i Diagnostisk Radiologi vid KI 1984-2006 och överläkare vid Karolinska Sjukhuset 1987- 2006. Adjunct professor vid Stanford University sedan 2004 och Associate chair sedan 2013. Ledamot av Medicinska Nobelförsamlingen 1987-2006, dess ordförande 2003 samt representant i Nobelstiftelsen 2002-2007.

Hans Ringertz prekliniska forskning behandlade kristallografisk strukturkemi, speciellt av puriner. Senare klinisk forskning inom barnradiologi, speciellt vad avser hjärt- och njursjukdomar hos barn och ungdomar.