Hans-Olov Adami

Hans-Olov Adami

Professor Emeritus/Emerita

Om mig

Med ett starkt fokus på epidemiologi sträcker sig mitt forskningsintresse över ett brett fält från forskning om canceretiologi, prevention och screening till kliniska studier av prognostiska faktorer och naturalhistoria inklusive randomiserade kliniska försök. Genom åren, och än idag, så har mitt forskningsintresse inkluderat ett stort antal sjukdomar, dock med fokus på cancer i bröst, prostata, cervix och testis samt på maligna lymfom. Under de allra senaste åren har forskning kring tjocktarmscancer hamnat alltmer i fokus.

Nuvarande position: Professor emeritus i cancerepidemiologi och tidigare prefekt vid Karolinska Institutet; Professor emeritus och tidigare prefekt vid Harvarduniversitet i Boston. Forskare/professor på deltid vid Oslo universitet.

Forskningsbeskrivning

Forskningsprojekt

Utvalda publikationer

Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer. Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M, Häggman M, Andersson SO, Bratell S, et al N. Engl. J. Med. 2005 May;352(19):1977-84

Natural history of early, localized prostate cancer. Johansson JE, Andrén O, Andersson SO, Dickman PW, Holmberg L, Magnuson A, et al JAMA 2004 Jun;291(22):2713-9

Long-term colorectal-cancer mortality after adenoma removal. Løberg M, Kalager M, Holme Ø, Hoff G, Adami HO, Bretthauer M N. Engl. J. Med. 2014 Aug;371(9):799-807

Enigmas, priorities and opportunities in cancer epidemiology. Adami HO, Nyrén O Eur. J. Epidemiol. 2016 12;31(12):1161-1171

Utbildning

Läkarexamen 1969, specialistkompetens i allmän kirurgi 1974, Medicine doktor 1978, docent i kirurgi 1979