Om mig

Jag är leg. läkare, specialist i Allmänmedicin och Med Dr. Jag arbetar med de delar av läkarprogrammet på KI som är förlagda i Primärvården. Dessa delar innebär framförallt klinisk träning under handledning med "riktiga" patienter  och är ett moment som inkluderas i kurser från första till sista terminen på läkarutbildningen.

Forskningsbeskrivning

Jag har också en post-doc tjänst på Sektionen för Allmänmedicin på institutionen NVS (Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle) på Karolinska Institutet. Min forskning är framförallt epidemiologisk med målet att finna förbättrade metoder för att kunna predikter frakturrisk hos äldre kvinnor med skört skelett (osteoporos). De riskfaktorer jag för närvarande undersöker finns inom områdena fallrisk, nutrition/frailty och benstruktur.