Hans-Gustaf Ljunggren (Photo Ulf Sirborn)

Hans-Gustaf Ljunggren

Professor/överläkare

Om mig

Läkar- och forskarutbildad vid KI, 1982-1992. Post doc vid M.I.T., Boston, USA, 1992-1994. Docent, 1994. Gruppledare vid MTC, 1994-2000. Professor vid Institutionen för Medicin, Huddinge, sedan 2001. Grundare av och forskare vid Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Huddinge, KI, sedan 2002. 

Förtroendeuppdrag

Ordförande i Medicinska Föreningen, KI, 1985. Vetenskaplig sekreterare i Cancerfonden, 1998-2002. Ledamot i KI:s forskningsstyrelse 2005-2011, i KI/SLL:s forskningsstrategiska kommitté (FSK) 2007-2015, i SSL:s FoUU grupp 2012-2013, samt i KI:s konsistorium, 2011-2013. Vice prefekt vid Institutionen för Medicin, Huddinge, 2008-2013. Dekanus för forskning vid KI, 2013-2016. Affilierad Professor och Dekan, Nova Southeastern University, Ft Lauderdale, FL, USA, 2017-2019. Director för Vinnova kompetenscentrum NextGenNK, från 2020. Tillsammans med medarbetare grundare och styrelseledamot i Vycellix Inc och CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB. Ledamot i Nobelförsamlingen vid KI sedan 2008. 

Forskningsbeskrivning

Forskningen utgår ifrån ett intresse kring immunreaktioner i människa, särskilt induktion av immunologiska svar vid cancer och infektionssjukdomar. Inom cancerområdet ligger ett särskilt fokus på studier av NK celler i friska människor. Ett stort intresse ligger i att utveckla nästa generations nya behandlingsstrategier baserade på NK celler. Inom området bedriver vi kliniska Fas I/II prövningar med NK celler, framför allt riktade mot patienter med framför allt hematologiska cancersjukdomar. Inom infektionsområdet arbetar vi med att utveckla nya globala vaccinationsstrategier mot infektioner orsakade av flavivirus, särskilt fästingburen encefalit (TBE) och Japansk encefalit. Vi är också intresserade av utveckling av nya behandlingsstrategier mot svåra virusinfektioner orsakande hemorragiska febrar (blödarsjuka). En stor satsning koordineras nu kring Covid-19.