hgbild.jpg

Hans Grönlund

Senior forskare

Om mig

Jag är docent i immunologi på Karolinska Institutet och leder sedan 2010 Enheten Terapeutisk immundesign (TID) på Institutionen för klinisk neurovetenskap.  Att sprida och fördjupa kunskap motiverar mig, i synnerhet i multidisciplinära projekt som syftar till att omvandla basal kunskap om vårt immunsystem, via molekylärbiologiskt framtagna molekyler till diagnostik och botande behandling av patienter. Denna forskning har stor betydelse för att bota multipel skleros, allergi och cancer.

Jag disputerade 2005 på Karolinska Institutet med avhandlingen ”Diagnosis and treatment of IgE-mediated allergy: new approches using recombiant allergens”. 

Under åren 1996 - 2020 har jag publicerat 93 refereegranskade artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Jag har även erfarenhet från industrin och är grundare av företagen NEOGAP AB och Medi-tec AB.

Forskningsbeskrivning

Vi designar, producerar och renar proteiner och peptider för diagnostik och behandling inom sjukdomsområdena cancer, allergi, multipel skleros och SARSCoV2. Inom cancer har vi utvecklat en metod för att skräddarsy personlig behandling baserat på sekvensering, immunogen ranking samt produktion av neoepitoper för vaccinutveckling och transfusion av tumör-specifika autologa T-celler. Vi siktar på en klinisk prövning av patienter med kolon eller rektalcancer under 2022.

Inom multipel skleros (MS) utnyttjar vi vår T-cellsplattform för att identifiera nya autoantigen. Syftet är att förbättra diagnostik och ytterst skapa botande behandling. Här samarbetar vi med renomerade forskare inom och utom Sverige

Vi har under de senaste 20 åren forskat på förbättrad diagnostik och behandling av pälsdjursallergi vilket resulterat i vaccinkandidater och förbättrad diagnostik. Vi är inom alla våra projekt beroende av fungerande samarbeten med vuxen och barnkliniker, patientorganisationer, små och medelstora företag och forskande kolleger runt om i världen.