Hans Persson, foto: Stefan Zimmerman.

Hans Persson

Adjungerad professor

Om mig

Adjungerad professor i kardiologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, från 1 maj 2022.

Primär anställning: Överläkare vid Danderyds sjukhus.

Forskningsbeskrivning

Hans Persson är kardiolog och forskar om hjärtsvikt. Det senaste decenniet har hans forskning i stor utsträckning fokuserat på att förbättra hjärtsviktsvårdens organisation och logistik med införande av hjärtsviktsmottagningar. Han var ansvarig för KI:s och Region Stockholms gemensamma projekt 4D Hjärtsvikt som ledde till markanta förbättringar i hjärtsviktsvården i regionen samt till ett ändrat nationellt vårdprogram för hjärtsvikt.

Hans Persson har även ett särskilt intresse för den diastoliska formen av hjärtsvikt, stelt hjärta, som i stor utsträckning drabbar kvinnor och är mindre beforskad. Han har varit med och förbättrat diagnostiken och riskbedömningen på detta område. Framledes kommer han att forska om det stela hjärtats biologiska mekanismer för att försöka hitta nya läkemedel. Det sker i samarbete med bland annat SciLifeLab och baseras på en ny biobank som Hans Persson varit med och etablerat.