Om mig

Jag är postdoktoral forskare inom lever-, gallvägs- och pankreaskirurgisk onkologi, och arbetar som kirurg vid ME Övre Buk, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad mot att identifiera preoperativa prognostiska faktorer för patienter med gallvägscancer (kolangiocarcinom och gallblåsecancer), med målet att förbättra behandling och behandlingsresultat. 

 

REFERENTGRANSKADE PUBLIKATIONER

Jansson H, Villard C, Nooijen LE, Ghorbani P, Erdmann JI, Sparrelid E. Prognostic influence of multiple hepatic lesions in resectable intrahepatic cholangiocarcinoma: A systematic review and meta-analysis. Eur J Surg Oncol. 2023 Jan 15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejso.2023.01.006. Epub ahead of print. PMID: 36710214.

Zimmer CL, Filipovic I, Cornillet M, O'Rourke CJ, Berglin L, Jansson H, Sun D, Strauss O, Hertwig L, Johansson H, von Seth E, Sparrelid E, Dias J, Glaumann H, Melum E, Ellis EC, Sandberg JK, Andersen JB, Bergquist A, Björkström NK. Mucosal-associated invariant T-cell tumor infiltration predicts long-term survival in cholangiocarcinoma. Hepatology. 2022 May;75(5):1154-1168. DOI: https://doi.org/10.1002/hep.32222. PMID: 34719787

Jansson H, Olthof PB, Bergquist A, Ligthart MAP, Nadalin S, Troisi RI, Groot Koerkamp B, Alikhanov R, Lang H, Guglielmi A, Cescon M, Jarnagin WR, Aldrighetti L, van Gulik TM, Sparrelid E; Perihilar Cholangiocarcinoma Collaboration Group. Outcome after resection for perihilar cholangiocarcinoma in patients with primary sclerosing cholangitis: an international multicentre study. HPB (Oxford). 2021 Nov;23(11):1751-1758. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hpb.2021.04.011. PMID: 33975797

Ruzzenente A, Bagante F, Olthof PB, Aldrighetti L, Alikhanov R, Cescon M, Koerkamp BG, Jarnagin WR, Nadalin S, Pratschke J, Schmelzle M, Sparrelid E, Lang H, Iacono C, van Gulik TM, Guglielmi A; Perihilar Cholangiocarcinoma Collaboration GroupSurgery for Bismuth-Corlette Type 4 Perihilar Cholangiocarcinoma: Results from a Western Multicenter Collaborative Group. Ann Surg Oncol. 2021 Nov;28(12):7719-7729. DOI: https://doi.org/10.1245/s10434-021-09905-z. PMID: 33956275

Jansson H, Cornillet M, Bjorkstrom NK, Sturesson C, Sparrelid E. Prognostic value of preoperative inflammatory markers in resectable biliary tract cancer - Validation and comparison of the Glasgow Prognostic Score and Modified Glasgow Prognostic Score in a Western cohort. European Journal of Surgical Oncology 2020 May;46(5):804-10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejso.2019.12.008. PMID: 31848078

Olthof PB, Aldrighetti L, Alikhanov R, Cescon M, Groot Koerkamp B, Jarnagin WR, Nadalin S, Pratschke J, Schmelze M, Sparrelid E, Lang H, Guglielmi A, van Gulik TM; Perihilar Cholangiocarcinoma Collaboration GroupPortal Vein Embolization is Associated with Reduced Liver Failure and Mortality in High-Risk Resections for Perihilar Cholangiocarcinoma. Ann Surg Oncol. 2020 Jul;27(7):2311-2318. DOI: https://doi.org/10.1245/s10434-020-08258-3. PMID: 32103419

Cornillet M, Jansson H, Schaffer M, Hertwig L, Berglin L, Zimmer CL, Johansson H, Ellis E, Isaksson B, Gonzalez-Galarza FF, Middleton D, Malmberg KJ, Sparrelid E, Björkström NK.  Imbalance of Genes Encoding Natural Killer Immunoglobulin-Like Receptors and Human Leukocyte Antigen in Patients With Biliary Cancer. Gastroenterology 2019 Oct;157(4):1067-1080.e9. DOI: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.06.023. PMID: 31229495

Pedagogiska meriter

AT-studierektor kirurgi vid Karolinska Huddinge, oktober 2019 - mars 2022

ATLS traumainstruktör vid Karolinska Huddinge sedan 2019

Föreläsare och seminarieledare vid kirurgikursen, termin 7, läkarutbildningen, Karolinska Institutet, Karolinska Huddinge

Utbildning

PhD – 2022, Karolinska Institutet, 'Immunological aspects on prognosis in resectable cholangiocellular cancer'

Specialiseringstjänstgöring kirurgi – 2016-2021, Karolinska Universitetssjukhuset

Allmäntjänstgöring – 2014-2016, Karolinska Universitetssjukhuset

Läkarexamen – 2013, Lunds universitet