.

Hannes Hagström

Anknuten till Forskning

Organisation:

Docent, specialistläkare inom hepatologi. Mer information finns på KI:s engelska sida (https://ki.se/en/people/hahags).

Om mig

Jag tog min doktorsexamen från Karolinska Institutet 2007 och är specialist inom hepatologi. Jag försvarade min avhandling 2016 och är docent i hepatologi sedan 2019. Nuvarande projekt fokuserar på epidemiologin vid NAFLD där vår grupp har varit med och skapat några av de globalt största kohorterna och vi har ett brett internationellt nätverk. Jag har flertal uppdrag inom Svensk gastroenterologi, och har bland annat ansvarat för att ta fram svenska riktlinjer för NAFLD.

Mer information om min forskning finns på den engelska sidan Hannes Hagström group

Loading bibliometrics...