Hanna Sahlin

Hanna Sahlin

Adjungerad adjunkt

Organisation:

Om mig

Jag är Med dr, legitimerad psykolog, leg psykoterapeut (KBT) och specialist i klinisk psykologi. Arbetar som studierektor vid Karolinska Institutets psykoterapeutprogram och handledarutbildning.

 

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete "Deliberate self-harm – characteristics, clinical correlates and interventions", fokuserade på självskadebeteende som ett fenomen både "inom" och "utom" borderline personlighetssyndrom. I min avhandling rymdes tvärsnittsstudier, registerstudier och behandlingsstudier. De ingående behandlingsstudierna fokuserade på implementering av nya känsloregleringsbehandlingar för vuxna individer med självskadebeteende. 

Gör post-dok studier i Viktor Kaldos forskargrupp, där jag studerar den känsloreglerande effekten av att benämna känslor: https://ki.se/cns/emotionsreglering

I  min aktuella forskning är jag främst inriktad på emotionsreglering, självskadebeteende och borderline/emotionellt instabilt personlighetssyndrom.

 

Utbildning

2013-2018: Forskarutbildning, Institiutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

2012-2015: Nationella forskarskolan inom klinisk psykiatri. Karolinska Institutet, Stockholm. 

2013: Specialist i klinisk psykologi, Sveriges Psykologförbund.

2010: Legitimerad psykoterapeut, Kognitiv beteendeterapi, Stockholms Universitet, Institutionen för psykologi.

2003: Legitimerad psykolog, Socialstyrelsen

2001. Master i psykologi, Psykologprogrammet. Uppsala Universitet, Institutionen för psykologi. 

Akademiska priser och utmärkelser