Hanna Mogensen (profile picture)

Hanna Mogensen

Anknuten till Forskning

Organisation:

Om mig

PhD i Epidemiologi och legitimerad sjuksköterska med intresse för registerbaserad epidemiologisk forskning. Jag har en masterexamen i Folkhälsa med inriktning mot epidemiologi. Kliniskt har jag arbetat inom Onkologi, samt med Öron, Näsa, Hals-vård. 

Forskningsbeskrivning

Min epidemiologiska forskning fokuserar primärt på cancer hos barn och unga, samt rollen av socioekonomiska och sociodemografiska faktorer. Jag är involverad i ett nordiskt samarbetsprojekt där vi tittar på socioekonomiska konsekvenser av barncancer med hjälp av registerdata (SALiCCS – Socioeconomic Consequences in Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia). 

Utbildning

PhD i Epidemiologi (Avhandlingens titel: Socioeconomic factors and childhood cancer: Survival and long-term consequences), Karolinska Institutet (2022)

MSc Folkhälsovetenskap med inriktning mot epidemiologi, Karolinska Institutet (2014)

BSc i Omvårdnad och Legitimerad Sjuksköterska, Uppsala Universitet (2009)