Om mig

Doktorand i Epidemiologi och legitimerad sjuksköterska. Jag har en masterexamen i Folkhälsa med inriktning mot epidemiologi. Kliniskt har jag mestadels arbetat inom Onkologi samt med Öron, näsa, hals-vård. 

Forskningsbeskrivning

Mitt epidemiologiska doktorandprojekt fokuserar på socioekonomiska och sociodemografiska faktorer i barncanceröverlevnad. Jag är även involverad i ett nordiskt samarbetsprojekt där vi tittar på socioekonomiska konsekvenser av barncancer med hjälp av registerdata (SALiCCS – Socioeconomic Consequences in Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia). 

Utbildning

Registrerad doktorand, Institutionen för Miljömedicin, Karolinska Institutet, 2015-

SINGS forskarskola (Swedish Interdisciplinary Graduate School in register-based research), 2014-2016 

MSc Folkhälsovetenskap med inriktning mot epidemiologi, Karolinska Institutet, 2012-2014

BSc i Omvårdnad och Legitimerad Sjuksköterska, Uppsala Universitet, 2006-2009