Om mig

Jag arbetar som doktorand vid Avdelningen för Fysioterapi vid Karolinska Institutet. Min kliniska erfarenhet är femton år som sjukgymnast inom kommunal äldreomsorg med särskild inriktning mot personer med demenssjukdom. I mitt magisterarbete undersökte jag hur komplexa förflyttningssituationer med omvårdnadspersonal och personer med demens och kunde förändras genom ändrat förflyttningsbeteende. 

I min nuvarande roll som doktorand på Karolinska institutet arbetar jag i ett projekt som syftar till att förbättra hälsa och välmående, genom ett digitalt hälsoprogram för fysisk aktivitet via mobil, för personer som drabbats av stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA).

Utbildning

2019 Magisterexamen i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin, Mälardalens Universitet

2007 Sjukgymnastexamen, Linköpings Universitet