Hanna Lachmann RN, PhD

Hanna Lachmann

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är biomedicinsk analytiker, leg. sjuksköterska, har en PhD i medicinsk pedagogik och är sedan 2009 anknuten till Karolinska Institutet. 

De senaste 10 åren har jag arbetat som lektor i sjuksköterskeutbildningen där jag även haft roller som tf. prefekt, program och VIL ansvarig. Dessförinnan arbetade jag kliniskt 15 år som sjuksköterska och 15 år som Biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi.  

 

Forskningsbeskrivning

Mina forskningsprojekt inom området medicinsk pedagogik syftar till att öka förståelsen för hur studenter inom högre hälso- och sjukvårdsutbildningar upplever kliniska och teoretiska lärandeaktiviteter samt socialiseras in i sina kommande professionella yrkesroller. Vidare om upplevelser av interprofessionellt- och trialogiskt lärande samt akademiska känslor.

Att tillvarata studenternas uppfattningar om hur och när lärande sker under pågående utbildning är svårt. Ofta används frågeformulär och intervjuer efter avslutad kurs, nackdelen med dessa metoder är att det inte är lätt för studenter efter avslutad kurs att minnas detaljer och retrospektivt redogöra för hur det faktiskt fungerade. Mina forskningsprojekt har bland annat medfört utveckling och anpassning av metodologi Contextual Activity Sampling System (CASS). Metodologin möjliggör insamling av information, genom självrapportering via t.ex. mobiltelefoner.

Frågeställningar som jag studerar handlar exempelvis om hur studenter upplever pågående lärandeaktiviteter, samarbete, känsla av kompetens, utmaning och akademiska känslor. Frågornas svar kopplas till pågående läraktiviteter. CASS-frågorna bygger specifikt på teorier om lärande, akademiska känslor och kunskapsbyggnad och är anpassade för att användas till självrapportering via en mobiltelefon applikation. CASS-metodologin ger möjlighet till insamling av detaljerade kontextuella data om hur studenter upplever lärande under pågående teoretisk och eller verksamhetsförlagd utbildning, följa progressionen i lärande. Det har också visat sig att när studenter använder CASS lär de sig att reflektera över pågående lärandeaktiviteter samt planera sina studiedagar.  

Exempel på projekt jag är involverad i:

  1. Om att bli ett med sin profession - studier om sjuksköterske- och läkarstudenters professionella utveckling.
  2. Upplevelsen av kompetens kopplad till utmaning, det vill säga så kallad flow, dessutom akademiska känslor, attityder till interprofessionell samverkan och sömnkvalitet samt hälsa.
  3. Studie för är att öka förståelsen och följa utvecklingen över tid hos nyanlända läkare, från utanför EU & EEA, vilka deltagit i en specialdesignad 13 veckors introduktionskurs.
  4. Studenters och handledares uppfattning och erfarenhet av kliniska lärandemiljöer och hälsorelaterad livskvalitet - yrkesövergripande studier. 
  5. Validering av instrumenten såsom 'The Nurse Professional Competence' (NPC) skalan, vilket används för att låta sjuksköterskestudenter rapportera sin självskattade kompetens kopplat till bedömningsformuläret AssCE vilket används som ett stöd och förtydligande av sjuksköterskestudentens lärandemålen och bedömningar av studentens longitudinella utveckling.

Pedagogiska meriter

2006 - 2013 Klinisk handledare vid den kliniska utbildningsavdelningen på Södersjukhuset i Sthlm

2013 - 2013 klinisk adjunkt vid Sophiahemmet Högskola

2014 - 2015 biträdande Högskolelektor vid Sophiahemmet Högskola

2014 - 2015 biträdande Högskolelektor vid Sophiahemmet Högskola

2015 - 2018 Högskolelektor vid Sophiahemmet Högskola

2018 - 2019 Klinisk studierektor vid Karolinska universitetssjukhuset

2019 - 2021 Högskolelektor vid Röda Korsets Högskola

2019 -2021 Programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets Högskola

2019 -2021 tf. prefekt vid Röda korsets Högskola

Utbildning

2013 – Doktorsexamen i medicinsk pedagogik. Karolinska Institutet, Stockholm

2005 – Magisterexamen i omvårdnad, Röda Korset Högskola, Stockholm & Luleå Tekniska Universitet, Luleå

1998 – Sjuksköterska och kandidatexamen i Omvårdnad, Sophiahemmet Högskola, Stockholm

1979 – Biomedicinsk analytiker examen inriktning Klinisk Fysiologi, Laborantskolan, Stockholm

 

Publikationer:

Avhandling:

Contextual activity sampling: a method to develop clinical interprofessional education. Doctoral Thesis, Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset. Retrieved from http://hdl.handle.net/10616/41700. Lachmann, H. (2013).

 

Vetenskapliga artiklar:

Research on knowledge practices with the Contextual Activity Sampling System. In Proceedings of the 9th international conference on Computer supported collaborative learning-Volume 1 (pp. 385-394). International Society of the Learning Sciences. Muukkonen, H., Inkinen, M., Kosonen, K., Hakkarainen, K., Vesikivi, P., Lachmann, H., & Karlgren, K. (2009, June).

Introducing and Adapting a Novel Method for Investigating Learning Experiences in Clinical Learning Environments. Journal: Informatics for Health and Social Care. (2012), 37(3): 125 - 140. Lachmann, H., Ponzer, S., Johansson, U-B., & Karlgren, K. (2012).

Capturing students' learning experiences and academic emotions at an interprofessional training ward. Journal of interprofessional care, 27(2), 137-145. Lachmann, H., Ponzer, S., Johansson, U. B., Benson, L., & Karlgren, K. (2013).

Students’ experiences of collaboration during and after an interprofessional training ward course – a mixed methods study. International Journal of Medical Education, 4:170-179. Lachmann, H., Ponzer, S., Johansson, U-B., Karlgren, K., & Fossum, B. (2013).

Promoting reflection by using contextual activity sampling: a study on students' interprofessional learning. Journal of interprofessional care, 1356-1820 (print), 1469-9567 (electronic). DOI:10.3109/13561820.2014.907777. Lachmann, H., Fossum, B., Johansson, U-B., Karlgren, K., & Ponzer, S. (2014).

Medical students’ experiences of their own professional development during three clinical terms: a prospective follow-up study. BMC Medical Education, 17:47. DOI: 10.1186/s12909-017-0886-3. Kalen, S., Lachmann, H., Wartinen. M., Möller, R., Bexelius, T. & Ponzer, S. (2017).

Translation and psychometric evaluation of the Swedish version of the Interdisciplinary Education Perception Scale. Journal of interprofessional care, 1356-1820 (Print) 1469-9567 (electronic). DOI:10.1080/13561820.2017.1381077. Williams, B., Lynch, M., Olaussen, A., Lachmann, H., Kalén, S & Ponzer, S. (2017).

Stress among medical students during clinical courses: a longitudinal study using contextual activity sampling system. International Journal of Medical Education, 10:68-74. Doi: 10.5116/ijme.5c94.9391. Bexelius, T., Lachmann, H., Järnbert-Pettersson, H., Kalen, S., Möller, R. & Ponzer, S. (2019).

The learning environment on a student ward: an observational study. Perspect Med Educ 8, 276–283. https://doi.org./10.1007/s40037-019-00538-3. Dyar, A,. Lachmann, H., Stenfors, T. & Kiessling, A. (2019)

Personality and learning styles in relation to attitudes towards interprofessional education: a cross-sectional study on undergraduate medical students during their clinical courses. BMC Med Educ 20, 398 (2020). https://doi.org/10.1186/s12909-020-02327-7. Olsson, C., Lachmann, H., Kalén, S., Ponzer. S. & Mellstrand Navarro, C. (2020).

Dual use of instruments for assessing nursing students professional- and clinical competence. Nurse Education Today, 96, 104616. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104616. Lachmann, H. & Nilsson, J. (2021)

What about the supervisor? Clinical supervisors’ role in student nurses’ peer learning: A phenomenographic study. Medical Education. 55:713–723. https://doi.org/10.1111/medu.14436. Dyar, A,. Stenfors, T., Lachmann, H. & Kiessling, A. (2021)

Views on education and upcoming profession among newly admitted students at a Swedish baccalaureate nursing program: A descriptive mixed method study. Nurse Education in Practice, 63, 103393. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103393. Lundell Rudberg, S., Westerbotn, M., Scheja, M & Lachmann, H. (2022).

Undergraduate nursing students’ experiences of becoming a professional nurse: a longitudinal study. BMC Nursing, (2022) 21:219. https://doi.org/10.1186/s12912-022-01002-0. Lundell Rudberg, S., Westerbotn, Sormunen, T., M., Scheja, M & Lachmann, H. (2022).

Nursing students experienced academic emotions during education - A longitudinal descriptive study from a nursing baccalaureate program in Sweden. Submitted 2022.09.29. Lundell Rudberg, S., Sormunen, T., Scheja, M., Lachmann, H. & Westerbotn, M (2022).

The impact of learning styles on attitudes to interprofessional learning among nursing students. Submitted 2022.12. Lundell Rudberg, S., Lachmann, H., Sormunen, T., Scheja, M. & Westerbotn, M (2022).

Supervision on peer learning wards is different: the supervisor's perspective. Manuscript in Thesis defended 20221202. Dyar, A., Henriksson, P., Stenfors, T., Lachmann, H. & Kiessling, A.

 

Övrigt:

Författare till kapitel i bok, del av antologi; Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning (2017) i boken: Vårdpedagogik: vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv / [red] Margret Lepp & Janeth Leksell, Stockholm: Liber, 2017, 1, 218-234 s.

Akademiska priser och utmärkelser

2014 – Klar-priset, pris för pedagogisk artikel inom klinisk utbildning (Kliniskt Lärande som Artikel). Centrum för klinisk utbildning (CKU)