Om mig

Jag är postdoktor vid sektionen för fysioterapi. Min kandidatexamen i sjukgymnastik erhöll jag på Karolinska Insitutet 2006, och min masterexamen i fysioterapi erhöll jag på Umeå Universitet 2016.  Jag disputerade 2020 med avhandlingen "Balance & Gait in Parkinson's disease: from Perceptions to Performance".

Forskningsbeskrivning

Jag är medlem i forskargruppen Franzén group där fokus är på translationell forskning, från neurala mekanismer till kliniska interventioner/implementering inom neurologisk och geriatrisk rehabilitering.

 

Mitt forskningsområde är inom Parkinsons sjukdom, med fokus på gång och balansproblematik. Mitt doktorandprojekt var en del av BETA-PD projektet (Balance, Elderly, Training, and Activity in Parkinson´s Disease).