svartvit porträttbild

Hanna Dubois

Adjungerad adjunkt

Om mig

Jag är specialistsjuksköterska i akutsjukvård och är anställd på Karolinska Universitetssjukhuset ME Övre Buk inomTema Cancer. Jag är adjungerad klinisk adjunkt, vilket i mitt fall innebär ett övergripande ansvar för sjuksköterskestudenter och specialistsjuksköterskestudenter som gör sin VFU på någon av våra avdelningar. 

Sedan flera år är jag simulatorinstruktör och arbetar regelbundet på CAMST - Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning - på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag möter där både personal av olika kategorier men framförallt studenter inom grundutbildningarna (främst läkare och sjuksköterska). Fokus på kurserna jag undervisar i på CAMST är samarbete i akutmiljö.  

I november 2022 disputerade jag vid Karolinska Institutet. I min avhandling "Level with me! Exploring patient participation in short-term clinical encounters in team-based settings" ingick fyra delstudier där jag undersökte patientdelaktighet i två olika vårdkontexter som präglas av det korta patientmötet, nämligen gastrointestinal endoskopi och akutsjukvård i norra Sveriges glesbygd där telemedicin används för att kommunicera inom det geografiskt utspridda teamet.