photo

Hanna Björck

Senior forskningsspecialist

Om mig

Teamledare vid enheten för kardiovaskulär medicin, Inst. för MedS, Karolinska Institutet (2022- )

Forskningsbeskrivning

Thorakalt aortaaneurysm manifesterar som en sjuklig vidgning av stora kroppspulsådern närmast hjärtat och kan leda till att blodkärlet brister. Målsättningen med vår forskning är att klargöra de sjukdomsmekanismer som ligger bakom aneurysm i thorakala aorta samt det kliniska förloppet som följer. Projekten inkluderar kliniska såväl som experimentella frågeställningar och baseras på en stor välkarakteriserad patientkohort med tillhörande biobank.

 

För mer information, se den engelskspråkiga profilsidan.

Pedagogiska meriter

Kursledare för  1BIO48 Molecular Medicine – Cardiometabolic and Infectious diseases.

Utbildning

Postdoc vid enheten för atherosklerosforskning, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap – fysiologi, Linköpings universitet, januari 2012.

Magisterexamen i Molekylärbiologi, Uppsala universitet, januari 2006

Uppsala Graduate School in Biomedical Research (UGSBR) – Uppsala universitet, januari 2006