Skip to main content
adami_hans-olov.jpg

Hans-Olov Adami

Anknuten till Forskning

Om mig

Med ett starkt fokus på epidemiologi sträcker sig mitt forskningsintresse över ett brett fält från forskning om canceretiologi, prevention till kliniska studier av prognostiska faktorer och naturalhistoria inklusive randomiserade kliniska försök. Genom åren, och än idag, så har mitt forskningsintresse inkluderat ett stort antal sjukdomar, dock med fokus på cancer i bröst, prostata, cervix och testis samt på maligna lymfom.

Nuvarande position: Professor emeritus och Professor i epidemiologi, Harvard University, Boston och Gästprofessor vid National University of Singapore

Forskningsbeskrivning

Forskningsprojekt

 

Utvalda publikationer

[pubmed:15888698]

[pubmed:15187052]

[pubmed:15687363]

[pubmed:15812078]

[pubmed:14559875]

Utbildning

Läkarexamen 1969, specialistkompetens i allmän kirurgi 1974, Medicine doktor 1978, docent i kirurgi 1979

Loading bibliometrics...