PhD student

Hana Shabana

Om mig

Som doktorand i Kenny Rodriguez-Wallbergs forskargrupp vid Institutionen för onkologi-patologi studerar jag mikrobiomets inverkan på assisterad reproduktion och graviditeter.

Forskningsbeskrivning

Mikrobiomet är mikrobiella samhällen som lever symbiotiskt i människokroppen. Next-generation sequencing är en metod som har bevisat att mikrobiomer finns i den kvinnliga och manliga reproduktionsapparaten. Den kvinnliga och manliga reproduktionssystemets mikrobiom kan ha inverkan på fertiliteten och på lyckad embryoimplantation och graviditetsutveckling vid provrörsbefruktning. Våra studier är viktiga eftersom infertilitet är en multifaktoriell sjukdom, och patienter som genomgår provrörsbefruktning kan ha ytterligare ko-morbiditeter och behöver specifika behandlingar.

Syftet med projektet är att komma närmare en bättre förståelse av den kliniska inverkan av mikrobiomet på provrörsbefrukningen (IVF). Därför inkluderas barnlösa par som ska genomgår IVF-behandling. Doktorandprojektet innehåller fyra separata studier som undersöker olika aspekter av mikrobiomet och reproduktionen. I de epidemiologiska studierna kommer läkemedel med känd inverkan på mikrobiomet att inkluderas. I de kliniska studierna kommer mikrobiomets mångfald och dominans att mätas från olika biologiska prover, och dess inverkan på reproduktionsresultatet kommer att undersökas. Dessutom kommer patienternas läkemedel och ko-morbiditeter att studieras och om det kan påverkar kroppens mikrobiom för de som har blivit spontant gravida och via provrörsbefruktning kommer att inkluderas.

Utbildning

Jag avslutade min läkarutbildning vid Köpenhamns universitet i Danmark och specialisttjänstgöring i obstetrik och gynekologi i Sörmlands län. Jag jobbar som specialist på Reproduktionsmedicin center på Karolinska Universitetssjukhus och genomgår Europeiskt subspecialitetsutbildningsprogramet i reproduktiv medicin, European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).