PhD student

Hana Shabana

Anknuten till Forskning

Om mig

Som doktorand i Kenny Rodriguez-Wallbergs forskargrupp vid Institutionen för onkologi-patologi studerar jag mikrobiomets inverkan på assisterad reproduktion och graviditeter.

Forskningsbeskrivning

Mikrobiomet är mikrobiella samhällen som lever symbiotiskt i människokroppen. Next-generation sequencing är en metod som har visat på existensen av mikrobiomer i den kvinnliga och manliga reproduktionsapparaten. Dessa mikrobiomer kan ha inverkan på fertiliteten, lyckad embryoimplantation och graviditetsutveckling vid provrörsbefruktning. Våra studier är av stor vikt eftersom infertilitet är en multifaktoriell sjukdom, och patienter som genomgår provrörsbefruktning kan ha ytterligare ko-morbiditeter och behöva specifika behandlingar.

Projektets syfte är att få en bättre förståelse för den kliniska inverkan av mikrobiomet på provrörsbefruktningen (IVF). Därför inkluderas barnlösa par som ska genomgå IVF-behandling. Doktorandprojektet består av fyra separata studier som undersöker olika aspekter av mikrobiomet och reproduktionen. I de epidemiologiska studierna kommer läkemedel med känd inverkan på mikrobiomet att inkluderas. I de kliniska studierna kommer mikrobiomets mångfald och dominans att mätas från olika biologiska prover, och dess inverkan på reproduktionsresultatet kommer att undersökas. Dessutom kommer patienternas läkemedel och ko-morbiditeter att studeras och om det kan påverka kroppens mikrobiom för de som har blivit spontant gravida och via provrörsbefruktning kommer att inkluderas. Genom att förstå mikrobiomets roll i reproduktionen, hoppas vi kunna utveckla mer specifika och individanpassade behandlingar för infertilitet och öka chanserna för ett lyckat graviditetsresultat.

Var god och läs mer om studierna på www.swebiofertil.se 

Utbildning

Efter avslutad läkarutbildning vid Köpenhamns universitet och specialisttjänstgöring i obstetrik och gynekologi i Sörmlands län, arbetar jag nu sedan 2021 som specialist på Reproduktionsmedicin center vid Karolinska Universitetssjukhuset och genomgår European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) subspecialitetsutbildning i reproduktiv medicin