Profile

Haleh Davanian Mohaghegh

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har en MSc i Biomedicin (2009) och en Doktorsexamen i Medicin (2015) från Karolinska Institutet.Juni 2009 påbörjade jag mina doktorandstudier, då jag blev jag antagen till den Nationella forskarskolan i odontologi. Titeln på min avhandling lydde enligt följande, Gene expression profiling in Periodontitis med handledning av Docent Tülay Lindberg. Direkt efter min disputation påbörjade jag mina 4 år av postdoktorella studier hos Professor Margaret Sällberg-Chen på Institutionen. Idag arbetar jag huvudsakligen som lärare på Institutionen, främst med kursen Examensarbete i Odontologi 30hp, men bedriver även forskning tillsammans med Professor Margaret Sällberg-Chen. Jag handleder även doktorander samt examensarbetare.

 

Loading bibliometrics...