hu.jpg

Håkan Uvhagen

Anknuten till Forskning

Om mig

Doktorand på KI/LIME sedan november 2013. Har en anställning inom sveriges tredje största vårdgivare Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, SLL. Biträdande verksamhetschef för en FoU-verksamhet som samfinansieras av SLL och sju kommuner.

 

Forskningsbeskrivning

Ett sätt att förbättra och utveckla hälso- och sjukvård är att föra praktik och akademi närmare varandra, genom att kombinera uppdragen hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. Då allt mer vård förflyttas närmare patienten och betydelsen av väl fungerande primärvård ökar är det av vikt att bättre förstå mötet som sker mellan praktik och akademi i en primärvårdskontext. Detta för att i förlängningen stärka förutsättningarna för utveckling av hälso- och sjukvård samtidigt som ny kunskap inom området görs tillgänglig.

Det övergripande syftet med mitt forskningsarbete är att öka förståelsen för partnerskapet, mötet, mellan hälso- och sjukvården och akademin. Detta vill jag uppnå genom att studera införandet av Akademiska vårdcentraler (AVC) inom SLL.

  • Första studien utforskar vilka faktorer som påverkar införandet av AVC i ett tidigt skede i en kontext där konceptet är rimligt oprövat
  • Andra studien är en case studie som beskriver och förklarar processen, resan, från initiering till utveckling och tidiga framsteg av AVC, där fokus primärt är på Utbildning framför Forskning.
  • Tredje studien utforskar hur första linjens chefer hanterar mötet mellan praktik och akademi vid införandet av AVC.
  • I fjärde studien ställs frågan, vad blir det av detta, hur följer vi upp en komplex intervention i en komplex hälso- och sjukvård?

Läs mer om LEAD här.

Utbildning

Lärare idrott och matematik, Gymnastik- och idrottshögskolan, Lärarhögskolan Magister i Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet