Håkan Hult

Anknuten till Forskning

Om mig

Om mig och min forskning

Min forskning är och har varit inriktad på vuxenutbildning, högre utbildning och arbetsliv och mer specifikt om motivation och lärande, övergången från studier till arbetsliv, lärares och simuleringspedagogers (simuleringsinstruktörers) pedagogiska utveckling, medicinsk simulering i allmänhet och interprofessionellt lärande vid simulering i synnerhet, pedagogiska processer i vården samt lärande i emotionellt svåra situationer.

Jag har varit projektledare för projekt finansierade av Vetenskapsrådet och andra finansiärer och medsökande till projekt finansierade av exempelvis EU. Jag har under åren publicerat ett 60-tal vetenskapliga publikationer och varit huvud- eller bihandledare till fjorton doktorander som har disputerat.

Forskningsbeskrivning

Utvalda publikationer

Hult,H The research process as a metaphor for teaching. In Maliszewski, T., Wojtowicz, W., Zerko, J. Anthology of Social and Behavioural Sciences. Gdansk university, 2005.

Abrandt Dahlgren, M., Hult, H., Dahlgren, L.O., Hård af Segerstad, H., Johansson, K. From senior student to novice worker – learning trajectories in political science, psychology and mechanical engineering. In Routledge handbook of higher education, 2009

Hult,H., Lindblad Fridh, M., Lind Falk,A., Thörne,K. Pedagogical processes in health care – an exploratory study of pedagogic work with patients and next of kin. Education for health 22(3), 2009.

Stenfors-Hayes, T., Weurlander, M., Dahlgren, L., Hult,H. Medical teachers´ professional development – perceived barriers and opportunities. Teaching in Higher Education 15(4), 401-410, 2010

Johannesson, E., Silén, C., Kvist, J., Hult, H. Students´ experiences of learning manual clinical skills through simulation. Advances in Health Sciences Education 18(1), 99-114, 2013

Lindh Falk, A., Hult, H., Hammar, M., Hopwood, N., Abrandt Dahlgren, M. One site fits all? A student ward as a learning practice for interprofessional development. J Interprof care 27(6), 476-81,2013

Sjölin, H., Lindström, V., Hult, H., Ringstedt, C., Kurland, L. What an ambulance nurse needs to know: a content analysis of curricula in the specialist nursing programme in prehospital emergency care. Int Emerg Nurs 23(2), 127-32,2015

Hägg-Martinell, A., Hult, H., Henriksson, P., Kiessling, A. Community of practice and student interaction at an acute medical ward: An ethnographic study. Med Teach 38(8), 793-800, 2016

Nyström, S., Dahlberg, J., Hult, H., Abrandt Dahlgren, M. Enacting simulation: A sociomaterial perspective on students´ interprofessional collaboration. J Interprof Care 30(4), 441-447, 2016

Allvin, R., Berndtzon, M., Carlzon, L., Edelbring, S., Hult, H., Hultin, M., Karlgren, K., Masiello, I., Södersved Källestedt, M-L., Tamás, É. Confiden but not theoretically grounded – experienced simulation educators´perceptions of their own professional development. Adv Med Educ Pract 20(8), 99-108, 2017

Tamás, É., Södersved Källestedt, M-L., Hult,H., Karlgren, K., Allvin, R. Closing the Gap – Experienced Simulation Educators Role and Impact on Everyday Health care. Journal of Continuing Education in the Health Professions 39, 36-41, 2019