Håkan Andersson

Håkan Andersson

Lektor

Universitetslektor i biokemi. Docent (Lnu). Grundutbildningsansvarig MBB.

Forskningsbeskrivning

Jag har en forskningsbakgrund i tillämpad biokemi (disp. LU, 1999), och särskilt olika tekniker för separation och analys av biomolekyler. Mycket av min forskning har fokuserat på samband mellan struktur och aktivitet hos biologiskt aktiva molekyler. Jag har omfattande erfarenhet inom området "molecular imprinting", och speciellt tekniker för att förutse, tillverka och utvärdering av sådana material genom analys av prepolymerisationsblandningars komplexering samt bindningsstudier genom kromatografi eller radioligandbindning.

De senaste åren har jag ägnat åt studier av bioaktiva peptider. Det involverar upptäckt och upprening från biologisk vävnad, sekvensering (MS/NGS), fast-fas-peptidsyntes, NMR för strukturbestämning, och diverse bioassays för att studera biologisk aktivitet. Mina två huvudprojekt inom detta område inkluderar upptäckt, karakterisering och struktur-aktivitetssamband hos bioaktiva peptider i Nemertea (marina maskar), samt karakterisering av effekterna av genetisk variation i så kallade beta-defensiner.

Jag arbetade under många år som universitetslektor i biokemi vid Linnéuniversitetet (tidigare Högskolan i Kalmar), där jag också är docent. Min forskning bedrivs idag i huvudsak inom farmakognosigruppen, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, vid Uppsala universitet.

Pedagogiska meriter

Jag är grundutbildningsansvarig (GUA) på MBB, och kursansvarig samt examinator för Den Friska Människan 1, 24 hp, termin 1 på läkarprogrammet. Denna kurs ersätts fr o m ht 2021 av Basvetenskap 2, 18 hp, termin 1 i det sexåriga läkarprogrammet, där jag innehar samma roller.