profilbild Gustav Stålhammar

Gustav Stålhammar

Anknuten till Forskning

Om mig

Docent i oftalmologi

Forskargruppsledare

M.D. Ph.D. FEBO

Specialistläkare i ögonsjukdomar

Specialistläkare i klinisk patologi

Sektionschef Klinisk patologi, S:t Eriks Ögonsjukhus

Forskningsbeskrivning

Min forskning syftar till att förutse och förebygga död av ögontumörer.

Malignt melanom utgånget från ögats druvhinna – uvea – är den vanligaste typen av tumör inuti ögat hos vuxna. Över tid utvecklar nästan hälften av våra patienter metastaser, även om ögat opererats bort. Detta tros bero på att så kallade mikrometastaser lämnar primärtumören mycket tidigt. Dessa mikrometastaser kan ligga vilande i flera år i t.ex. benmärg och lever. När de väl börjar växa är prognosen dyster med en medianöverlevnad på endast 4–15 månader. Till skillnad från de flesta andra cancersjukdomar har överlevnaden i uvealt melanom heller inte förbättrats på flera decennier. Detta vill jag råda bot på.

På samma sätt söker jag sätt att identifiera högriskgrupper av retinoblastom - den vanligaste ögontumören hos barn. I ett internationellt samarbete använder vi digital bildanalys för att påvisa genetiska och kromosomala förändringar som ökar risken för ett allvarligt förlopp.

Pedagogiska meriter

Handledarskap:

Alexander Berg Rendahl, M.D. Ph.D. Post doc

Christina Herrspiegel, M.D. Doktorand

Viktor Gill, M.D. Doktorand

Shiva Sabazade, M.D. Doktorand

Adrianna Opalko, M.D.

Basel Haj Hassan, M.D.

Rafel Hameid, M.D.

Emelie Norrman, U.G.

Anna Hagström, U.G.

Ruba Kal Omar, U.G.

Elin Asplund, MSc. (Alumni)

Maria Filì, M.D. Ph.D. (Alumni)

Utbildning

2020. Specialistläkare i klinisk patologi.

2020. Docent i oftalmologi, Karolinska Institutet.

2018-2019. Postdoc/Fellowship, Ögonkologi och -patologi, Emory Eye Center, Emory University Hospital, Atlanta, USA.

2018. Fellow of the European Board of Ophthalmology, FEBO. Specialistläkare i ögonsjukdomar.

2013-2017. Ph.D. Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

2005-2011. Läkarprogrammet M.D. Uppsala universitet.

2007. Patologi, Université Catholique de Lille, Frankrike.

Akademiska priser och utmärkelser

Ledamot, styrgrupp Clinicum

Styrelseledamot, Edwin Jordans Stiftelse för Oftalmologisk forskning

Clinical postdoctorial appointment, Region Stockholm 2021-2022

Årets avhandling 2017, Svensk Förening för Patologi: Länk

Forskningsanslag:

Cancerfonden

Kungliga Vetenskapsakademien

Svenska Läkaresällskapet, Cronqvists stiftelse

Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade

Ögonfonden

S:t Eriks Ögonforskningsstiftelse

Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning

Carmen och Bertil Regnérs stiftelse för forskning inom ögonsjukdomar

Research to Prevent Blindness, Emory University School of Medicine