profilbild Gustav Stålhammar

Gustav Stålhammar

Anknuten till Forskning

Om mig

Docent i oftalmologi

Forskargruppsledare

M.D. Ph.D. FEBO

Specialistläkare i ögonsjukdomar

Specialistläkare i klinisk patologi

Sektionschef Klinisk patologi, S:t Eriks Ögonsjukhus

Forskningsbeskrivning

Min forskning syftar till att förutse och förebygga död av ögontumörer.

Malignt melanom utgånget från ögats druvhinna – uvea – är den vanligaste typen av tumör inuti ögat hos vuxna. Över tid utvecklar nästan hälften av våra patienter metastaser, även om ögat opererats bort. Detta tros bero på att så kallade mikrometastaser lämnar primärtumören mycket tidigt. Dessa mikrometastaser kan ligga vilande i flera år i t.ex. benmärg och lever. När de väl börjar växa är prognosen dyster med en medianöverlevnad på endast 4–15 månader. Till skillnad från de flesta andra cancersjukdomar har överlevnaden i uvealt melanom heller inte förbättrats på flera decennier. Detta vill jag råda bot på. Till exempel ansvarar jag för världens längsta randomiserade studie med adjuvant behandling för uvealt melanom - AMUM (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05502900?term=Adjuvant+Melatonin…)

På samma sätt försöker vi fördjupa kunskaperna om retinoblastom - den vanligaste ögontumören hos barn. I nationella och internationella samarbeten undersöker vi bland annat hur kromosomavvikelser och andra genetiska förändringar påverkar prognosen, och använder digital bildanalys för att påvisa cellförändringar som ökar risken för ett allvarligt förlopp.

Pedagogiska meriter

Handledarskap:

Alexander Berg Rendahl, M.D. Ph.D. Post doc

Christina Herrspiegel, M.D. Doktorand

Viktor Gill, M.D. Doktorand

Shiva Sabazade, M.D. Doktorand

Basel Haj Hassan, M.D.

Anna Hagström, M.D.

Ruba Kal Omar, U.G.

Krzysztof Kotowski, M.D.

Elin Asplund, MSc. (Alumni)

Maria Filì, M.D. Ph.D. (Alumni)

Adrianna Opalko, M.D. (Alumni)

Emelie Norrman, M.D. (Alumni)

Utbildning

2022. Sektionschef, Klinisk patologi, S:t Eriks Ögonsjukhus

2020. Specialistläkare i klinisk patologi.

2020. Docent i oftalmologi, Karolinska Institutet.

2018-2019. Postdoc/Fellowship, Ögonkologi och -patologi, Emory Eye Center, Emory University Hospital, Atlanta, USA.

2018. Fellow of the European Board of Ophthalmology, FEBO. Specialistläkare i ögonsjukdomar.

2013-2017. Ph.D. Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

2005-2011. Läkarprogrammet M.D. Uppsala universitet.

2007. Patologi, Université Catholique de Lille, Frankrike.

Akademiska priser och utmärkelser

Ledamot, styrgrupp Clinicum

Styrelseledamot, Edwin Jordans Stiftelse för Oftalmologisk forskning

Styrelseledamot, Fru Karin Sandqvists stiftelse

Editorial Board Member, Nature Communications Medicine

Associate Editor 2022, BMC Cancer

Clinical postdoctorial appointment, Region Stockholm 2021-2022

Handledare, bästa examensarbete, Läkarprogrammet, Karolinska Institutet HT 2021

Årets doktorsavhandling 2017, Svensk Förening för Patologi

Forskningsanslag:

Cancerfonden

Region Stockholm

Kungliga Vetenskapsakademien

Svenska Läkaresällskapet, Cronqvists stiftelse

Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade

Ögonfonden

Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning

Carmen och Bertil Regnérs stiftelse för forskning inom ögonsjukdomar

Research to Prevent Blindness, Emory University School of Medicine