Gustaf Öqvist Seimyr

Gustaf Öqvist Seimyr

Forskare

Om mig

Gustaf Öqvist Seimyr är forskare i ögonrörelsemätning och läsning vid Karolinska Institutet. Han är datorlingvist från Språkteknologiprogrammet vid Uppsala Universitet och disputerade 2006 på en avhandling om läsbarhet på mobiltelefoner. Gustafs forskning syftar till att mäta och analysera ögonrörelser för att bättre förstå hur synen fungerar hos friska och sjuka under vanliga betingelser såsom läsning, tolkning av bilder, igenkägnning av ansikten, etc.