profile image

Gustaf Otto Hultgren

Extern konsult/Inhyrd personal

Om mig

Som forskningsassistent utvecklar jag bland annat system och appar för använding i forskningsprojekt. Jag kan leverera fullstack-lösningar med frontend, backend och infrastruktur. Min kliniska erfarenhet som underläkare underlättar att förstå slutanvändarens perspektiv och arbetsflöden.

Utbildning

Läkarexamen, Linköpings Universitet, 2016.