edgren_gustaf

Gustaf Edgren

Forskare

Om mig

Jag är för närvarande forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och läkare vid hematologiska avdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Jag försvarade min avhandling, "Blood donors' long term health: implications for transfusion safety" i december, 2007 och sedan min disputation har min forskning framförallt fokuserat på långtidskomplikationer av blodtransfusioner och blodtappningar.

Jag är koordinator för den svenska delen av den svensk-danska SCANDAT-databasen (Scandinavian Donations and Transfusions), som innehåller data om blodtappningar och blodtransfusioner i Sverige och Danmark mellan 1968 och 2012.

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga forskningsfokus är etiologisk epidemiologi någonstans i gränslandet mellan cancerepidemiologi och transfusionsmedicin. Successivt har jag dessutom involverat mig mer i kliniskt tillämpad transfusionsmedicinsk forskning, och då särskilt i studier av de akuta hälsoeffekterna av blodtransfusioner. Nyligen har vi även erhållit ekonomiskt stöd för en studie av ARDS-/TRALI-klustring.

Utöver min transfusionsrelaterade forskning har jag även deltagit i studier om ärftlig bröstcancer samt implikationerna av förändringar i bröstdensitet för patienter med bröstcancer.

Utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2010. Medicine doktor, epidemiologi, Karolinska Institutet, 2007. Med kand, Karolinska Institutet, 2004.

Akademiska priser och utmärkelser

Dmitris N Chorafas pris för avhandlingen "Blood donors' long term health: implications for transfusion safety" år 2008.
Loading bibliometrics...