Gustaf Ahlén

Gustaf Ahlén

Projektledare

PhD, Senior Scientist
Projektledare i forskargruppen VIVAC (Vaccin och Immunterapi mot Virus och Cancer)
Medlem i arbetsmiljökommittén ANA Futura

Om mig

Jag har en magisterexamen i molekylär cellbiologi från Södertörns Högskola 2003. Min doktorsexamen erhölls från Karolinska Instutitet 2007 då jag arbetade med att utveckla ett behandlande vaccin för kronisk hepatit C virusinfektion. Efter min doktorsexamen arbetade jag ett par år som post doc på ett forskningsföretag som utvecklade vaccin adjuvans. Tillbaka på KI 2009 som forskningsassistent fortsatte jag arbetet med vaccinutveckling men nu som behandling för kronisk hepatit B virusinfektion. 2015 började jag på GE Healthcare (numera Cytiva) och jobbade med skalbara produktionsprocesser för proteiner och cellbaserade vacciner. Sedan 2018 är jag tillbaka på KI som projektledare i VIVAC forskargruppen.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på utveckling av vaccin mot Krim Kongo hemorragisk feber (CCHF), SARS-CoV-2 och hepatit B och D virus.