Skip to main content
Profile image

Gustav Stålhammar

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Docent i oftalmologi

M.D. Ph.D. FEBO

Ögonläkare och patolog

S:t Eriks Ögonsjukhus

Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Min forskning syftar till att förutse och förebygga död av ögontumörer.

Malignt melanom utgånget från ögats åderhinna – uvea – är den vanligaste typen av tumör inuti ögat hos vuxna. Vid det tillfälle tumören upptäcks har färre än 5 % av våra patienter kliniskt upptäckbara dottersvulster (metastaser). Över tid utvecklar dock nästan hälften av patienterna sådana, även om ögat opererats bort. Detta tros bero på att så kallade mikrometastaser lämnar primärtumören mycket tidigt. Dessa mikrometastaser kan ligga vilande i flera år i t.ex. benmärg och lever. När de väl börjar växa är prognosen mycket dyster med en medianöverlevnad på endast 4–15 månader. Ingen behandling har hittills visats vara effektiv, inklusive så kallad checkpoint- och BRAF-hämning, och till skillnad från de flesta andra cancersjukdomar har överlevnaden i uvealt melanom heller inte förbättrats sedan 1970-talet. Detta vill jag råda bot på. Genom min forskning söker jag etablera nya och träffsäkra metoder att förutsäga vilka patienter som riskerar drabbas av metastaser. Dessa kunskaper skall i förlängningen användas till att utveckla utveckla effektiva behandlingsstrategier.

På samma sätt söker jag sätt att identifiera högriskgrupper av retinoblastom - den vanligaste ögontumören hos barn. Genom ett internationellt samarbete med forskare vid Emory University, Atlanta, USA använder vi liknande metoder med digital bildanalys för att påvisa genetiska och kromosomala förändringar som ökar risken för ett allvarligt förlopp.

Pedagogiska meriter

Doktorander:

Christina Herrspiegel, M.D.

Maria Filì, M.D.

__________________________

Undervisning:

Oftalmologi, Karolinska Institutet

Mentorskap för läkarstudenter, Karolinska Institutet

Kliniska kurser, S:t Eriks Ögonsjukhus

Humananatomi, Uppsala universitet

Utbildning

2020. Docent i oftalmologi, Karolinska Institutet.

2018-2019. Postdoc/Fellowship, Ögonkologi och -patologi, Emory Eye Center, Emory University Hospital, Atlanta, USA.

2018. Fellow of the European Board of Ophthalmology, FEBO. Specialistläkare i ögonsjukdomar.

2013-2017. Ph.D. Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

2005-2011. Läkarprogrammet M.D. Uppsala universitet.

2007. Patologi, Université Catholique de Lille, Frankrike.

Akademiska priser och utmärkelser

Årets avhandling 2017, Svensk Förening för Patologi: Länk

Susan G. Komen AACR Scholar in training award, San Antonio Breast Cancer Symposium 2015

Forskningsanslag Kungliga Vetenskapsakademien, Region Stockholm, Svenska Läkaresällskapet, S:t Eriks Ögonforskningsstiftelse, Ögonfonden, Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning och Research to Prevent Blindness, Emory University School of Medicine

Wallmarks stipendium "till skicklig behövande yngre akademisk lärare", Uppsala universitet 2010

Lincks, Alreiks- och Erasmusstipendium, Uppsala universitet 2007-2010

Loading bibliometrics...