Guro Gafvelin

Guro Gafvelin

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är immunolog och har varit aktiv inom allergiforskningsfältet sedan 2007. Min forskning har främst handlat om allergener och immunreglering i allergi och inflammation. Min nuvarande forskning är fokuserad på 1) immunreglering vid allergi, särskilt genom allergivaccination, och 2) autoreaktiva T-celler. Kompetens: proteinkemi, molekylärbiologi, cellbiologi och immunologi. Erfarenhet av karakterisering av T-cellsrespons, allergenkarakterisering, experimentella allergi/astma modeller, vaccin- och adjuvansforskning samt klinisk prövning.

Utbildning

Doktor i medicinsk vetenskap (biokemi) vid Karolinska Institutet 1990, avhandlingens titel: “Isolation and characterization of variant forms of secretin and vasoactive intestinal peptide -with special emphasis on their biosynthesis”

Postdoc på Karolinska Institutet och Stockholms universitet: molekylärbiologi och membranproteinbiologi

Postdoc, forskare and senior forskare på Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Enheten för klinisk immunologi och allergi. Docent i molekylär immunologi 2001.

Director of Immunology och koordinator för FP7 EU projekt, Viscogel AB 2010-2014.