Gunnar Sjöberg, Paediatric Cardiologist

Gunnar Sjöberg

Anknuten till Forskning

Om mig

Forskare och överläkare på Barnhjärtcentrum med speciell inriktning mot interventionell barnkardiologi och kardiogenetik. FOU-ansvarig inom enheten för barnkardiologi och ledamot av FOU grupp inom ME/OO HBM2.

Forskningsbeskrivning

Med min bakgrund inom molekylärbiologisk grundforskning på muskelceller var det naturligt att som kliniker intressera mig för patientgruppen barn med ärftliga hjärtmuskelsjukdomar (kardiomyopatier). Min forskning har därför rört genetiska och molekylära aspekter på dessa sjukdomar och laboratorieverksamheten har tidigare varit på CMM följt av Bioclinicum här på KI med ett nära samarbete med Almazov Medical Center i St Petersburg. Som interventionell barnkardiolog har forskning inom även detta fält på senare år tagit plats med studier av öppetstående ductus arteriosus och förmaksseptumdefekter framför allt hos för tidigt födda barn. Som huvudhandledare för Eva Rylander Hedlund också slutfört ett doktorandprojekt med studier av fysisk aktivitet hos barn med enkammarhjärta.