Photo: Stefan Zimmerman

Gunnar Schulte

Professor

Om mig

Gunnar Schulte leder forskargruppen inom receptorbiologi och signalering vid institutionen för fysiologi och farmakologi. I februari 2017 utnämndes han till professor i receptorfarmakologi vid Karolinska Institutet.