Gunnar Klein

Gunnar Klein

Anknuten till Forskning

Om mig

Anknuten som professor i Hälsoinformatik. Tidigare professor i samma ämne i Örebro 2014-2023 och på NTNU, Trondheim 2012-2013

Aktiv som allmänläkare på vårdcentral i Vällingby 2 dagar per vecka.

Var forskare i tumörimmunologi på KI 1975-85 och startade Centrum för Hälsotelematik på KI 1996 med forskning i informationssäkerhet, interoperabilitet och ontologi.

Forskningsbeskrivning

Stärkande (empowerment) av patienter med hjälp av IT. Inkluderande studier av patienter som läser sin journal på nätet via NordeHealth projektet med Sverige, Norge, Finland och Estland. 

Studier om vård via video och utvärdering av triage via 1177 Direkt.

Interoperabilitet av journaler för vård och för klinisk forskning, se t.ex. EHR4CR.eu

Beslutsstöd, tidigt när GDL utvecklades med openEHR och på senare tid inom EU-projektet C3-Cloud med beslutsstöd för vården av äldre med flera olika kroniska sjukdomar. 

Mobil som stöd för patienter med HIV och tuberkulos i Mozambique.

Informationssäkerhet med introduktionen av Public Key Infrastructure.

Utbildning

Matematik och Informationsbehandling särskilt numerisk analys, Uppsla 1972-73

Med kand och läkarexamen, Karolinska Insitutet 1980.

Dr i medicinsk vetenskap (Tumörbiologi), Karolinska Institutet, 1982.

Akademiska priser och utmärkelser

Mottagare av det europeiska priset ASSIS 2012 som den person som haft störst inflytande på informationssäkerheten för hälso- och sjukvården.