Om mig

Professor i dentala biomaterial med toxikologisk inriktning. Jag är legitimerad tandläkare och toxikolog och har fått min forskarutbildning och grundutbildning vid KI. Jag har handlett sju doktorander till disputation.

2015-2022  har jag varit föreståndare för ACT (Akademiskt centrum för äldretandvård). 

Sedan 2017 är jag projektledare för Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES, som genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Forskningsbeskrivning

Min forskning utgörs främst av registerstudier och handlar om oral hälsa samt interaktionen mellan oral och allmän hälsa. Jag leder också ett forskningsprojekt om Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES.