Gunilla Lööf

Gunilla Lööf

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har arbetat som anestesisjuksköterska i över 25 år på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och disputerade den 17 maj 2019 med min doktorsavhandling som handlar om webbaserad förberedelse av barn inför narkos och operation.

På Karolinska Institutet är jag anknuten till Medical Interactions-gruppen (MINT) vid Centrum för Hälsoinformatik (HIC)Institutionen LIME.

Narkoswebben

Som exempel på de utvecklingsarbeten jag varit ansvarig för kan nämnas Narkoswebben www.narkoswebben.se som syftar till att förbereda barn, ungdomar och närstående inför sjukhusvistelse, narkos och operation. Studier visade att barn (och föräldrar) tar till sig information bättre via webben än via en broschyr. Narkoswebben som har funnits tillgänglig sedan 2006 är idag en etablerad del av svensk barnsjukvård och har i tillägg besökare ifrån ett 120-tal olika länder varje månad. 

MediPrep

Just nu arbetar jag som projektledare för en Arvsfondsfinansierad nationell informationsportal, MediPrepsom tar ett samlat grepp om information och förberedelse till barn och ungdomar inför kontakt med hälso- och sjukvård. Genom att föra samman medicinsk digital information på en gemensam plattform syftar Mediprep till att alla barn och ungdomar ska veta var de kan finna en likvärdig, lättillgänglig, åldersanpassad information oberoende av för vad och var i landet de söker hälso- och sjukvård. 

NKS + KI = SANT

Narkoswebben, MediPrep och anknuten forskning exemplifierar exempel på tvärprofessionell forskning tillsammans med barn och ungdomar som ett ypperligt samarbete mellan NKS och KI och inte minst direkt kliniskt implementering av forskningsresultat. Jag hoppas att vi i framtiden ser ett utökat samarbete mellan klinik och akademi!

Arbetet med Narkoswebben har uppmärksammats i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet  (Vol 6 January 2022)!

Läs mer om det (och läs artikeln som pdf) i en nyhet från Karolinska Universitetssjukhuset: Narkoswebben uppmärksammas.

Publikationer

2022: Lööf G, Lönnqvist PA. The Role of Information and Preparation for improvement of Pediatric Perioperative Care. Accepted for publication in Pediatric Anesthesia.  

2021: Alm F, Lööf G, Blomberg K, Ericsson E. Establishment of resilience in a challenging recovery at home after pediatric tonsil surgery — Children’s and caregivers’ perspectives. Paediatric Neonatal Pain. 2021 00:1–12.  

2019: Lööf G, Andersson-Papadogiannakis N, Silén C. Children´s use of and experiences with a web-based perioperative preparation program: Directed content analysis. Journal of Medical Internet Research/Perioperative Medicine. 2019 Apr 12;2(1).

 2019: Lööf G, Andersson-Papadogiannakis N, Silén C. Children´s own perspectives demonstrate the need to improve paediatric perioperative care. Nursing Open.

2019 Jul 18;6(4):1363-1371.

2018: Lööf G, Andersson-Papadogiannakis N, Karlgren K, Silén C. Web-Based Learning for Children in Pediatric Care: Qualitative Study Assessing Educational Challenges. Journal of Medical Internet Research/Perioperative Medicine. 2018 Sep 25;1(2).

2017: Lööf G, Liljeberg C, Eksborg S, Lönnqvist P. Interactive web-based format vs conventional brochure material for information transfer to children and parents: a randomized controlled trial regarding preoperative information. Pediatric Aaesthesia. 2017 Jun27(6):657-664.