Om mig

Medicinskt ansvarig för förlossningsenheten Huddinge, Patientområde Graviditet och Förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset Medicinskt ansvarig inom Stockholms läns landsting gällande erytrocyt- och trombocytimmunisering under graviditet. Anknuten forskare vid Enheten för Obstetrik och Gynekologi, Clintec

Forskningsbeskrivning

Bedriver i huvudsak klinisk forskning inom obstetrik. Leder en forskargrupp med fokus på fetalt och maternellt utfall vid förlossning med sugklocka, inklusive samarbete med kompetens inom medicinteknisk utveckling. Tillsammans med Levercentrum, Karolinska Universitetssjukhuset utförs studier gällande fysiologisk leveranpassning under normal graviditet respektive fettleverinlagrings, NAFLDs, påverkan för graviditet.  Organiserar patienter med erytrocyt- eller trombocytimmunisering under graviditet inom Stockholms läns landsting. Där igenom sker forskning och utveckling inom detta område tillsammans med Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, KI och Karolinska Universitetssjukhuset.

Utbildning

Undervisar läkarstudenter, barnmorskestudenter, legitimerade barnmorskor, läkare inom specialistutbildning och specialistläkare. Undervisningsområden är fram för allt graviditetsfysiologi, praktisk obstetrik, högspecialiserad obstetrik, erytrocyt- och trombocytimmunisering. Organiserar årligen kurser inom komplicerad obstetrik. Författare till ett flertal lärobokskapitel inom obstetrik.