Professor Greger Lindberg

Greger Lindberg

Pedagogisk utvecklare

Om mig

Greger Lindberg är adjungerad professor i medicinsk gastroenterologi och hepatologi vid Karolinska Institutet med placering vid institutionen för medicin, Huddinge.

Forskningsbeskrivning

Greger Lindbergs forskning handlar om mag-tarmkanalens neuromuskulära sjukdomar. Frågorna gäller orsaker till och mekanismerna som framkallar dessa sjukdomar. Neuromuskulära sjukdomar i tarmen drabbar många människor. Den vanligaste sjukdomen, irritabel tarm med symtom som buksmärta, uppkördhet och oregelbunden tarmfunktion, drabbar cirka 15 procent av befolkningen. Svårare och mer allvarliga störningar sjukdomar är mer ovanliga.

Forskningen utgår från att besvären beror på skador i det system som reglerar tarmen, det vill säga nerver, hormoner och immunologiska faktorer. I studierna används vävnadsprover från hela tarmväggen och från tarmslemhinnan. De studeras med såväl immunhistokemiska som molekylärbiologiska metoder.

Anknytningen omfattar 20 procent av full arbetstid och bekostas av Karolinska universitetssjukhuset. Förordnandet gäller från den 1 maj 2010 och tre år framåt.